Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Biologia

Rok akad. 2021/2022 (zagadnienia ogólnobiologiczne)

  1. Genetyczne uwarunkowania zmienności fenotypowej
  2. Sprzężenia genów, crossing-over, rekombinacja genetyczna, znaczenie
  3. Mutacje genetyczne (rodzaje, przyczyny, skutki)
  4. Dziedziczenie epigenetyczne (mechanizmy, skutki)
  5. Dziedziczenie pozachromosomowe
  6. Struktura genetyczna populacji i prawo Hardy’ego-Weinberga
  7. Czynniki odpowiedzialne za elementarne zmiany ewolucyjne, modele doboru naturalnego
  8. Mechanizmy zapobiegające przepływowi genów, koncepcje gatunku i modele specjacji
  9. Organizacja materiału genetycznego organizmów żywych i wirusów.
  10. Interakcja pasożyt-żywiciel
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Czerwiec 2022 - 14:00; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: środa, 15. Czerwiec 2022 - 14:03; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz