Program i plan studiów | Wydział Biologii

Program i plan studiów

PLAN STUDIÓW

(od cyklu kształcenia 2015-2017)
Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zaliczenia
ECTS
Wykł. Ćw. aud. Ćw. lab. Razem
I ROK
semestr I
Metody statystyczne w biologii 15 - 15 30 E 6
Seminarium I - 30 - 30 Z 6
Pracownia specjalizacyjna - - 60 60 Z 8
Genetyka człowieka 30 - - 30 E 6
Przedmioty do wyboru 20 - - 20 E 4
Razem semestr I 65 30 75 170 3E + 2Z 30
semestr II
Seminarium I - 30 - 30 Z 6
Pracownia specjalizacyjna - - 60 60 Z 8
Ekologia ewolucyjna i behawioralna 30 - - 30 E 6
Ekofizjologia 30 - - 30 E 6
Przedmioty na innym kierunku studiów 20 - - 20 Z 4
Razem semestr II 80 30 60 170 2E + 3Z 30
Razem w I roku 145 60 135 340 5E + 5Z 60
II ROK
semestr III
Seminarium II - 30 - 30 Z 6
Pracownia specjalizacyjna - - 60 60 Z 8
Endokrynologia 30 - - 30 E 6
Język obcy - 30 - 30 E 5
Wychowanie fizyczne - 15 - 15 Z 1
Przedsiębiorczość 15 - - 15 Z 2
Własność intelektualna 15 - - 15 Z 2
Razem semestr III 60 75 60 195 2E + 5Z 30
semestr IV
Bioetyka 15 - - 15 Z 1
Seminarium II - 30 - 30 Z 6
Pracownia dyplomowa - - 75 75 Z 3
Praca magisterska - - - - E 20
Razem semestr IV 15 30 75 120 E + 3Z 30
Razem w II roku 75 105 135 315 3E + 8Z 60
Razem w trakcie studiów 220 165 270 655 8E + 13Z 120

Moduły obligatoryjne -  55 ECTS

Moduły do wyboru - 65 ECTS

 

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Ćw. aud. - ćwiczenia audytoryjne
Ćw. lab. - ćwiczenia laboratoryjne
E - egzamin
Z - zaliczenie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2015 roku, 8:13