Bloki przedmiotowe | Wydział Biologii

Bloki przedmiotowe

BLOKI PRZEDMIOTOWE OFEROWANE STUDENTOM BIOLOGII
PIERWSZEGO STOPNIA NA TRZECIM ROKU STUDIÓW
(3 Z 6 "DO WYBORU")

Blok Przedmiot semestr zimowy semestr letni
Wykł. Ćwicz. Wykł. Ćwicz
Biologia
molekularna
i komórkowa
Biochemiczne podstawy funkcjonowania organizmów 15 15 aud.    
Molekularne podstawy funkcjonowania organizmów 15 15 aud.    
Elementy genetyki bakterii
 
    15 15 aud.
Receptory i mechanizmy komunikacji międzykomórkowej     15  
Biotechnologia Biochemiczne podstawy ekspresji
genów
    15 15 aud.
Biotechnologia roślin
 
15 15 lab.    
Podstawy inżynierii genetycznej
 
15 15 lab.    
Zastosowanie inżynierii genetycznej
w biotechnologii
    15  
Biologia
roślin
Fizjologia roślin II
 
    15 30 lab.
Taksonomia roślin
 
15 15 lab.    
Ewolucja, historia i zastosowanie
roślin użytkowych
15      
Podstawy embriologii roślin
 
15      
Biologia
zwierząt
Taksonomia zwierząt bezkręgowych
 
  30 lab.    
Fauna Polski
 
30      
Wspołczesne metody badawcze
w taksonomii zwierząt
    15 15 lab.
Anatomia funkcjonalna kręgowców
 
    15  
Biologia
człowieka
Neurofizjologia
 
15 30 lab.    
Podstawy genetyki człowieka
 
    15 15 lab.
Podstawy parazytologii człowieka
 
15      
Biologiczne podstawy zachowania
człowieka
    15  
Ekologia Ekologia biosfery
 
30 15 lab.    
Siedliskoznawstwo
 
    15 15 ter.
Ekologia obszarów zurbanizowanych
 
15      
Podstawy aerobiologii
 
      15 lab.

Powyższa tabela wraz z osobami odpowiedzialnymi za przedmioty w pliku PDF

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
aud. - ćwiczenia audytoryjne
lab. - ćwiczenia laboratoryjne
ter. - ćwiczenia terenowe

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 maja 2017 roku, 12:36