Plan studiów edycja: 2014-2017 | Wydział Biologii

Plan studiów 2014-2017

PLAN STUDIÓW
(obowiązuje dla cyklu kształcenia 2014-2017)

Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zaliczenia
ECTS
Wykł. Ćw. Sem. Razem
I ROK
semestr I
Matematyka ze statystyką 30 30 - 60 Z 5
Podstawy chemii 30 30 - 60 E 5
Anatomia roślin - 30 - 30 Z 2
Anatomia funkcjonalna człowieka - 30 - 30 Z 3
Histologia zwierząt - 15 - 15 Z 1
Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych 30 30 - 60 E 5
Ewolucja i systematyka bezkręgowców 30 30 - 60 E 6
Technologie informacyjne - 30 - 30 Z 2
BHP i ergonomia 5 - - 5 Z 1
Razem semestr I 125 225 - 350 3E/6Z 30
semestr II
Chemia organiczna 30 30 - 60 E 6
Biologia komórki 30 30 - 60 E 5
Ewolucja i systematyka strunowców 30 30 - 60 E 6
Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów 30 30 - 60 E 6
Wychowanie fizyczne - 30 - 30 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 - - 15 Z 1
Przedmioty humanistyczne 30 - - 30 Z 2
Praktyczne zajęcia terenowe I - 60 - 60 Z 3
Razem semestr II 165 210 - 375 4E/4Z 30
Razem w I roku 290 435 - 725 7E/10Z 60
II ROK
semestr III
Ekologia ogólna 30 30 - 60 E 5
Biochemia 30 30 - 60 E 6
Fizjologia zwierząt i człowieka 30 30 - 60 E 5
Genetyka 30 30 - 60 E 5
Fizyka z elementami biofizyki 30 30 - 60 Z 5
Język obcy - 60 - 60 Z 4
Razem semestr III 150 210 - 360 4E/2Z 30
semestr IV
Fizjologia roślin 30 30 - 60 E 6
Podstawy immunologii molekularnej i komórkowej 30 - - 30 Z 2
Mikrobiologia 30 30 - 60 E 6
Ochrona przyrody i środowiska 30 - - 30 Z 2
Biologia molekularna z biotechnologią 30 30 - 60 E 6
Język obcy - 60 - 60 E 4
Praktyczne zajęcia terenowe II - 60 - 60 Z 3
Podstawy przedsiębiorczości 15 - - 15 Z 1
Razem semestr IV 165 210 - 375 4E/4Z 30
Razem w II roku 315 420 - 735 8E/6Z 60
III ROK
semestr V
Badania naukowe na wydziale - 30 - 30 Z 2
Mechanizmy ewolucji 30 - - 30 Z 2
Przedmioty w ramach "bloków do wyboru" 120 120 - 240 4E+4Z 16
Pracownia projektowa (PBL) - 60 - 60 Z 6
Praktyki zawodowe - - - 120 Z 4
Razem semestr V 150 210 - 480 4E/8Z 30
semestr VI
Pracownia dyplomowa + egzamin - 90 - 90 Z+E 12
Seminarium - - 30 30 Z 2
Przedmioty do wyboru - 60 - 60 Z 4
Przedmioty w ramach "bloków do wyboru" 120 60 - 180 8Z 12
Razem semestr VI 120 210 30 360 E/11Z 30
Razem w III roku 270 420 30 840 5E/19Z 60
Razem w trakcie studiów 875 1275 30 2300 20E/35Z 180
 
Moduły obligatoryjne       1460   117
Moduły do wyboru       840   63
 
Bloki "do wyboru"
Biologia molekularna i komórkowa
Biotechnologia
Biologia roślin
Biologia zwierząt
Biologia człowieka
Ekologia

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Sem. - seminaria
E - egzamin
Z - zaliczenie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 września 2017 roku, 9:40