Sylabusy przedmiotów edycja: 2011-2014 i 2012-2015 | Wydział Biologii

Sylabusy przedmiotów

 

I ROK
I semestr
Przedmioty obligatoryjne
ANATOMIA FUNKCJONALNA CZŁOWIEKA
ANATOMIA ROŚLIN
BHP I ERGONOMIA
EWOLUCJA I SYSTEMATYKA BEZKRĘGOWCÓW
HISTOLOGIA ZWIERZĄT
MATEMATYKA ZE STATYSTYKĄ
PODSTAWY CHEMII
RÓŻNORODNOŚĆ I EWOLUCJA ROŚLIN ZARODNIKOWYCH
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
II semestr
Przedmioty obligatoryjne
BIOLOGIA KOMÓRKI
CHEMIA ORGANICZNA
EWOLUCJA I SYSTEMATYKA ROŚLIN ZALĄŻKOWYCH I GRZYBÓW
EWOLUCJA I SYSTEMATYKA STRUNOWCÓW
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA TERENOWE I (FLORA I FAUNA BEZKRĘGOWCÓW REGIONU)
II ROK
III semestr
Przedmioty obligatoryjne
EKOLOGIA OGÓLNA
BIOCHEMIA
FIZJOLOGIA ZWIERZĄT I CZŁOWIEKA
GENETYKA
FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI
JĘZYK OBCY
IV semestr
Przedmioty obligatoryjne
FIZJOLOGIA ROŚLIN
IMMUNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA
BIOLOGIA MOLEKULARNA Z BIOTECHNOLOGIĄ
JĘZYK OBCY
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA TERENOWE II
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
III ROK
V semestr
przedmioty obligatoryjne
BADANIA NAUKOWE NA WYDZIALE
MECHANIZMY EWOLUCJI
PRACOWNIA PROJEKTOWA (PBL)
PRAKTYKI ZAWODOWE
przedmioty w ramach "bloków do wyboru"
BIOCHEMICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ORGANIZMÓW
BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN
EKOLOGIA BIOSFERY
EKOLOGIA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH
EWOLUCJA, HISTORIA I ZASTOSOWANIE ROŚLIN UŻYTKOWYCH
FAUNA POLSKI
MOLEKULARNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ORGANIZMÓW
NEUROFIZJOLOGIA
PODSTAWY EMBRIOLOGII ROSLIN
PODSTAWY INŻYNIERII GENETYCZNEJ
PODSTAWY PARAZYTOLOGII CZŁOWIEKA
TAKSONOMIA ROŚLIN
TAKSONOMIA ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH
VI semestr
przedmioty obligatoryjne
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA BIOCHEMII
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA EKOLOGII ROŚLIN
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA EKOLOGII I ZOOLOGII KRĘGOWCÓW
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA EWOLUCJI MOLEKULARNEJ
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA FIZJOLOGII I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I CZŁOWIEKA
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA GENETYKI
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA MIKROBIOLOGII
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY
PRACOWNIA DYPLOMOWA + EGZAMIN - KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I PARAZYTOLOGII
SEMINARIUM - KATEDRA BIOCHEMII
SEMINARIUM - KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
SEMINARIUM - KATEDRA CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN
SEMINARIUM - KATEDRA EKOLOGII ROŚLIN
SEMINARIUM - KATEDRA EKOLOGII I ZOOLOGII KRĘGOWCÓW
SEMINARIUM - KATEDRA EWOLUCJI MOLEKULARNEJ
SEMINARIUM - KATEDRA FIZJOLOGII I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN
SEMINARIUM - KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I CZŁOWIEKA
SEMINARIUM - KATEDRA GENETYKI
SEMINARIUM - KATEDRA MIKROBIOLOGII
SEMINARIUM - KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY
SEMINARIUM - KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I PARAZYTOLOGII
przedmioty w ramach "bloków do wyboru"
ANATOMIA FUNKCJONALNA KRĘGOWCÓW
BIOCHEMICZNE PODSTAWY EKSPRESJI GENÓW
BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA CZŁOWIEKA
FIZJOLOGIA ROŚLIN II
ELEMENTY GENETYKI BAKTERII
PODSTAWY AEROBIOLOGII
PODSTAWY GENETYKI CZŁOWIEKA
RECEPTORY I MECHANIZMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ
SIEDLISKOZNAWSTWO
WSPÓŁCZESNE METODY BADAWCZE W TAKSONOMII ZWIERZĄT
ZASTOSOWANIE INŻYNIERII GENETYCZNEJ W BIOTECHNOLOGII
Przedmioty "do wyboru"
EKOLOGIA POPULACJI
FITOPATOLOGIA - MEDYCYNA ROSLIN
FIZJOLOGIA ROSLIN W WARUNKACH STRESU
METODY OBRAZOWANIA STRUKTURY I FUNKCJI MÓZGU
MOLEKULARNA FIZJOLOGIA ROŚLIN W NAUKACH STOSOWANYCH
NEUROBIOLOGIA UZALEŻNIEŃ
PODSTAWY DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
PRACOWNIA Z MAKRO- I MIKROFOTOGRAFII CYFROWEJ
WSTĘP DO BIOINFORMATYKI
ZASTOSOWANIE GEOGRAFICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH (GIS) W BADANIACH PRZYRODNICZYCH

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 kwietnia 2015 roku, 12:41