Katalogi kursów | Wydział Biologii

Katalogi kursów

 

Lista przedmiotów uruchomionych dla studentów Biologii (II stopień, II rok - semestr zimowy 2017/2018 - PDF

 

 
LISTA PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH DLA STUDENTÓW BIOLOGII
(II STOPIEŃ, I ROK - semestr letni 2016/2017)
Rok Przedmiot Główny prowadzący Liczba godzin ECTS Forma zaliczenia Specjalności
Przedmioty kierunkowe - 60 godz., 6 ECTS
I Biologia roślin prof. UG, dr hab. P. Rutkowski 30 3 egzamin wszystkie
I Biologia stawonogów prof. UG, dr hab. J.N. Izdebska
prof. UG, dr hab. Wojciech Gika
30 3 egzamin wszystkie
I Endokrynologia prof. UG, dr hab. A. Borman 30 3 egzamin wszystkie
I Genetyka człowieka prof. UG, dr hab. J. Jakóbkiewicz-Banecka
dr E. Piotrowska
30 3 egzamin wszystkie
I Metody kultur in vitro dr W. Pokora 30 3 egzamin wszystkie
Przedmioty specjalnościowe  -  75 godz., 8 ECTS
I Hydrobiologia dr K. Banaś 30 3 egzamin
ekologia roślin i ochrona przyrody; hydrobiologia;
paleoekologia i archeobotanika; ekologia zwierząt;
taksonomia i filogeografia; toksykologia środowiska wodnego;
parazytologia; genetyka ewolucyjna
I Ekologia zwierząt dr M. Goc 15 2 egzamin ekologia zwierząt; genetyka ewolucyjna; hydrobiologia; paleoekologia i archeobotanika; parazytologia
I Fizjologia wysiłku fizycznego dr Z. Ciepielewski 30 3 egzamin biologia medyczna; ekologia zwierząt; neurofizjologia
I Genetyka w ochronie bioróżnorodności prof. UG, dr hab. J. Sell 15 2 zaliczenie biologia molekularna; biologia medyczna; ekologia roślin i ochrona przyrody; embriologia i cytologia roślin; ekologia zwierząt; genetyka ewolucyjna; hydrobiologia; mikrobiologia; parazytologia; taksonomia i filogeografia
I Konformacja białek - aspekty medyczne prof. UG, dr hab. E. Laskowska 15 2 zaliczenie biologia medyczna; biologia molekularna; genetyka ewolucyjna; mikrobiologia; neurofizjologia; toksykologia środowiska wodnego 
I Podstawy ewolucji molekularnej dr A. Wysocka 15 2 zaliczenie biologia molekularna; biotechnologia roślin, grzybów i porostów; embriologia i cytologia roslin; genetyka ewolucyjna; mikrobiologia; parazytologia; taksonomia i filogeografia; toksykologia środowiska wodnego
I Produkcja białek terapeutycznych w roślinach dr  I. Chincinska 15 1 egzamin biologia molekularna; biologia medyczna; biotechnologia roślin, grzybów i porostów; embriologia i cytologia roślin; mikrobiologia; toksykologia środowiska wodnego
I Regulacja snu i czuwania prof. UG, dr hab. E. Jurkowlaniec-Kopeć 15 2 zaliczenie biologia medyczna; neurofizjologia
I Rozwój i rożnicowanie komórek i organizmów dr hab. S. Tukaj 15 2 zaliczenie biologia molekularna; biologia medyczna; biotechnologia roślin, grzybów i porostów; embriologia i cytologia roślin; mikrobiologia; neurofizjologia; parazytologia; taksonomia i filogeografia
I Szata roślinna Polski dr R. Afranowicz-Cieślak 15 2 zaliczenie ekologia roślin i ochrona przyrody; ekologia zwierząt; hydrobiologia; paleoekologia i archeobotanika; taksonomia i filogeografia
I Wprowadzenie do entomologii sądowej dr E. Kaczorowska 15 1 zaliczenie biologia molekularna; biologia medyczna; mikrobiologia; neurofizjologia; parazytologia; toksykologia środowiska wodnego

Lista przedmiotów do wyboru dla poszczególnych specjalności dostępna w pliku PDF

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 maja 2017 roku, 12:51