Program i plan studiów | Wydział Biologii

Program i plan studiów

PLAN STUDIÓW

 
(obowiązujący dla cyklu kształcenia 2015-2017)
Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zaliczenia
ECTS
Wykł. Ćw. aud. Ćw. lab. Razem
I ROK
semestr I
Metody statystyczne w biologii 30 - 30 60 Z 6
Język obcy - - 30 30 E 2

Metody znakowania cząstek biologicznych (blok 1) lub

Ekologia ewolucyjna i behawioralna (blok 2)

30 - - 30 E 3

Techniki mikroskopowe w biologii (blok 1) lub

Hydrobiologia (blok 2)
30 - - 30 E 3
Seminarium I - 30 - 30 Z 3
Pracownia specjalnościowa - - 120 120 Z 13
Razem semestr I 90 30 180 300 3E + 3Z 30
semestr II
Bioetyka 15 - - 15 Z 1
Kierunkowy do wyboru* 30 - - 30 E 3
Kierunkowy do wyboru* 30 - - 30 E 3
Specjalnościowe do wyboru** 75 - - 75 3xE 8
Seminarium I - 30 - 30 Z 3
Pracownia specjalnościowa - - 120 120 Z 12
Razem semestr II 150 30 120 300 5E + 3Z 30
Razem w I roku 240 60 300 600 8E + 6Z 60
II ROK
semestr III
Specjalnościowe do wyboru** 45 - - 45 3xE 6
Przedsiębiorczość 15 - - 15 Z 2
Własność intelektualna 15 - - 15 Z 2
Wychowanie fizyczne - 30 - 30 Z 1
Seminarium II - 30 - 30 Z 3
Pracownia specjalnościowa - - 160 160 Z 16
Razem semestr III 75 60 160 295 3E + 5Z 30
semestr IV
Wykład na innym kierunku*** 30 - - 30 Z 2
Seminarium II - 30 - 30 Z 5
Pracownia dyplomowa - - 105 105 Z+E 23
Razem semestr IV 30 30 105 165 1E + 3Z 30
Razem w II roku 105 90 265 460 4E + 8Z 60
Razem w trakcie studiów 345 150 565 1060 12E + 14Z 120
 
Wersja planu z podzialem punktów ECTS na poszczególne formy zajeć- PDF

 

Blok tematyczny nr 1 dla specjalności: biologia medyczna; biologia molekularna; biotechnologia roślin, grzybów i porostów; embriologia i cytologia roślin; genetyka ewolucyjna; mikrobiologia; neurofizjologia; toksykologia środowiska wodnego

Blok tematyczny nr 2 dla specjalności: ekologia roślin i ochrona przyrody; ekologia zwierząt; hydrobiologia; taksonomia i filogeografia; paleoekologia i archeobotanika oraz parazytologia

* Kierunkowe do wyboru:

 • Genetyka człowieka
 • Endokrynologia
 • Biologia bakterii ekstremofilnych
 • Metody kultur in vitro
 • Wprowadzenie do analiz filogenetycznych
 • Biologia roślin
 • Biologia stawonogów

** Specjalnościowe - z Katalogu Przedmiotów ogłaszanego pod koniec semestrów

 

*** Wykład z oferty innego kierunku studiów

 

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Ćw. aud. - ćwiczenia audytoryjne
Ćw. lab. - ćwiczenia laboratoryjne
E - egzamin
Z - zaliczenie

 

 

(obowiązujący dla cyklu kształcenia 2016-2018)
Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zaliczenia
ECTS
Wykł. Ćw. aud. Ćw. lab. Razem
I ROK
semestr I
Metody statystyczne w biologii 30 - 30 60 Z 6
Język obcy - - 30 30 E 2

Metody znakowania cząstek biologicznych (blok 1) lub

Ekologia ewolucyjna i behawioralna (blok 2)

30 - - 30 E 3

Techniki mikroskopowe w biologii (blok 1) lub

Ekologia roślin (blok 2)
30 - - 30 E 3
Seminarium I - 30 - 30 Z 3
Pracownia specjalnościowa - - 120 120 Z 13
Razem semestr I 90 30 180 300 3E + 3Z 30
semestr II
Bioetyka 15 - - 15 Z 1
Kierunkowy do wyboru* 30 - - 30 E 3
Kierunkowy do wyboru* 30 - - 30 E 3
Specjalnościowe do wyboru** 75 - - 75 3xE 8
Seminarium I - 30 - 30 Z 3
Pracownia specjalnościowa - - 120 120 Z 12
Razem semestr II 150 30 120 300 5E + 3Z 30
Razem w I roku 240 60 300 600 8E + 6Z 60
II ROK
semestr III
Specjalnościowe do wyboru** 45 - - 45 3xE 6
Przedsiębiorczość 15 - - 15 Z 2
Własność intelektualna 15 - - 15 Z 2
Wychowanie fizyczne - 30 - 30 Z 1
Seminarium II - 30 - 30 Z 3
Pracownia specjalnościowa - - 160 160 Z 16
Razem semestr III 75 60 160 295 3E + 5Z 30
semestr IV
Wykład na innym kierunku*** 30 - - 30 Z 2
Seminarium II - 30 - 30 Z 5
Pracownia dyplomowa - - 105 105 Z+E 23
Razem semestr IV 30 30 105 165 1E + 3Z 30
Razem w II roku 105 90 265 460 4E + 8Z 60
Razem w trakcie studiów 345 150 565 1060 12E + 14Z 120
 
Wersja planu z podzialem punktów ECTS na poszczególne formy zajeć- PDF

 

Blok tematyczny nr 1 dla specjalności: biologia medyczna; biologia molekularna; biotechnologia roślin, grzybów i porostów; embriologia i cytologia roślin; genetyka ewolucyjna; mikrobiologia; neurofizjologia; toksykologia środowiska wodnego

Blok tematyczny nr 2 dla specjalności: ekologia roślin i ochrona przyrody; ekologia zwierząt; hydrobiologia; taksonomia i filogeografia; paleoekologia i archeobotanika oraz parazytologia

* Kierunkowe do wyboru:

 • Genetyka człowieka
 • Endokrynologia
 • Biologia bakterii ekstremofilnych
 • Metody kultur in vitro
 • Wprowadzenie do analiz filogenetycznych
 • Biologia roślin
 • Biologia stawonogów

** Specjalnościowe - z Katalogu Przedmiotów ogłaszanego pod koniec semestrów

 

*** Wykład z oferty innego kierunku studiów

 

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Ćw. aud. - ćwiczenia audytoryjne
Ćw. lab. - ćwiczenia laboratoryjne
E - egzamin
Z - zaliczenie


 

Studenci mogą również wybrać dodatkowy moduł: Kształcenie nauczycielskie. Jego zrealizowanie nadaje absolwentowi studiów II stopnia uprawnienia do nauczania przedmiotu BIOLOGIA w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

PLAN MODUŁU: KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zaliczenia
ECTS
Wykł. Ćw. aud. Ćw. lab. Prak. Razem
I ROK
semestr I
Psychologia - 60 - - 60 Z 4
Pedagogika - 60 - - 60 Z 4
Razem semestr I - 120 - - 120 2Z 8
semestr II
Praktyka wychowawcza - - - 30 30 Z 1
Emisja głosu - 30 - - 30 Z 2
Podstawy dydaktyki - 30 - - 30 Z 2
Praktyka - obserwowanie lekcji - - - 30 30 Z 1
Razem semestr II - 60 - 60 120 4Z 6
Razem w I roku - 180 - 60 240 6Z 14
II ROK
semestr III
Dydaktyka biologii - 90 - - 90 Z 6
Praktyka - asystowanie nauczycielowi (we wrześniu) - - - 45 45 Z 2
Razem semestr III - 90 - 45 135 2Z 8
semestr IV
Ewaluacja w kształceniu - 30 - - 30 Z 2
Praktyka - samodzielne prowadzenie zajęć - - - 45 45 Z 2
Razem semestr IV - 30 - 45 75 2Z 4
Razem w II roku - 120 - 90 210 4Z 12
Razem w trakcie studiów - 210 90 150 450 10Z 26

 

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Ćw. aud. - ćwiczenia audytoryjne
Ćw. lab. - ćwiczenia laboratoryjne
Prak. - Praktyka
E - egzamin
Z - zaliczenie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 lipca 2016 roku, 14:08