Diagnostyka molekularno-biochemiczna | Wydział Biologii

Plan studiów 2014 -2017 (Diagnostyka molekularno-biochemiczna)

PLAN STUDIÓW
(obowiązuje dla cyklu kształcenia 2014-2017)

 

Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zaliczenia
ECTS
Wykł. Ćw. Sem. Razem
I ROK
semestr I
Podstawy biologii 30 15 - 45 E 4
Podstawy chemii 15 30 - 45 E 4
Matematyka ze statystyką 30 30 - 60 Z 5
Podstawy chemii ogólnej 30 30 - 60 E 5
Wprowadzenie do antropologii - 15 - 15 Z 1
Histologia zwierząt  - 15 - 15 Z 1
Podstawy genetyki 15 15 - 30 E 3
Biologia komórki 15 30 - 45 E 4
Technologie informacyjne - 30 - 30 Z 2
BHP i ergonomia 10 - - 10 Z 1
Razem semestr I 145 210 - 355 5E/5Z 30
semestr II
Anatomia funkcjonalna człowieka - 30 - 30 Z 3
Chemia organiczna 30 30 - 60 E 6
Fizjologia zwierząt i człowieka 30 30 - 60 E 6
Propedeutyka chorób wewnętrznych 30 - - 30 Z 2
Mikrobiologia 30 30 - 60 E 6
Wychowanie fizyczne - 30 - 30 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 - - 15 Z 1
Podstawy przedsiębiorczości 15 - - 15 Z 1
Wprowadzenie do psychologii 30 - - 30 E 2
Podstawy prawa z prawem medycznym 30 - - 30 Z 2
Razem semestr II 210 150 - 360 4E/6Z 30
Razem w I roku 355 360 - 715 9E/11Z 60
II ROK
semestr III
Biochemia 30 30 - 60 E 6
Fizyka z elementami biofizyki 30 30 - 60 E 5
Diagnostyka bakteriologiczna 30 30 - 60 E 5
Nowoczesne metody analizy biochemicznej 30 15 - 45 E 4
Botanika farmaceutyczna - 30 - 30 Z 2
Metabolizm - aspekty medyczne 15 30 - 45 E 4
Język obcy - 60 - 60 Z 4
Razem semestr III 135 225 - 360 5E/2Z 30
semestr IV
Biologia molekularna z biotechnologią 30 30 - 60 E 6
Podstawy immunologii komórkowej i molekularnej 30 - - 30 Z 2
Biologia molekularna Eukaryota 30 15 - 45 E 4
Wstęp do pediatrii 30 - - 30 E 2
Promocja i ochrona zdrowia 30 - - 30 E 2
Parazytologia medyczna 15 30 - 45 Z 4
Podstawy aerobiologii 15 15 - 30 Z 2
Neuroendokrynologia 15 - - 15 Z 1
Podstawy epidemiologii 15 15 - 30 Z 3
Język obcy - 60 - 60 E 4
Razem semestr IV 210 165 - 375 5E/5Z 30
Razem w II roku 345 390 - 735 10E/7Z 60
III ROK
semestr V
Genetyka człowieka 15 30 - 45 E 4
Analiza instrumentalna 30 45 - 75 E 6
Immnologia kliniczna 30 30 - 60 E 5
Substancje pochodzenia roślinnego w diagnostyce 15 30 - 45 E 3
Wstęp do bioinformatyki - 30 - 30 Z 3
Pracownia projektowa - 60 - 60 Z 6
Praktyki zawodowe - 80 - 80 Z 3
Razem semestr V 90 305 - 395 4E/3Z 30
semestr VI
Zastosowanie metod analiz filogenetycznych w diagnostyce 15 15 - 30 Z 3
Diagnostyka molekularna 15 30 - 45 Z 4
Zastosowanie inżynierii genetycznej w diagnostyce 30 15 - 45 Z 3
WF z elementami rehabilitacji ruchowej - 30 - 30 Z 1
Seminarium - - 30 30 Z 2
Przedmioty do wyboru - 60 - 60 Z 5

Pracownia dyplomowa + egzamin

- 90 - 90 Z+E 12
Razem semestr VI 60 240 30 330 1E/7Z 30
Razem w III roku 150 545 30 725 5E/10Z 60
Razem w trakcie studiów 850 1295 30 2175 20E/35Z 180
 
Moduły obligatoryjne       1270   104
Moduły do wyboru       905   76
 

Studentów obowiązuje ponadto szkolenie biblioteczne

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Sem. - seminaria
E - egzamin
Z - zaliczenie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 marca 2016 roku, 14:47