Neurobiologia | Wydział Biologii

Plan studiów 2014-2017 (Neurobiologia)

PLAN STUDIÓW
(obowiązuje dla cyklu kształcenia 2014-2017)

 

 

Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zaliczenia
ECTS
Wykł. Ćw. Sem. Razem
I ROK
semestr I
Podstawy biologii 30 15 - 45 E 4
Podstawy chemii 15 30 - 45 E 4
Matematyka ze statystyką 30 30 - 60 Z 5
Podstawy chemii ogólnej 30 30 - 60 E 5
Wprowadzenie do antropologii - 15 - 15 Z 1
Histologia zwierząt  - 15 - 15 Z 1
Podstawy genetyki 15 15 - 30 E 3
Biologia komórki 15 30 - 45 E 4
Technologie informacyjne - 30 - 30 Z 2
BHP i ergonomia 10 - - 10 Z 1
Razem semestr I 145 210 - 355 5E/5Z 30
semestr II
Anatomia funkcjonalna człowieka - 30 - 30 Z 3
Chemia organiczna 30 30 - 60 E 6
Fizjologia zwierząt i człowieka 30 30 - 60 E 6
Propedeutyka chorób wewnętrznych 30 - - 30 Z 2
Mikrobiologia 30 30 - 60 E 6
Wychowanie fizyczne - 30 - 30 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 - - 15 Z 1
Podstawy przedsiębiorczości 15 - - 15 Z 1
Wprowadzenie do psychologii 30 - - 30 E 2
Podstawy prawa z prawem medycznym 30 - - 30 Z 2
Razem semestr II 210 150 - 360 4E/6Z 30
Razem w I roku 355 360 - 715 9E/11Z 60
II ROK
semestr III
Biochemia 30 30 - 60 E 6
Fizyka z elementami biofizyki 30 30 - 60 E 5
Podstawy neuroanatomii 15 30 - 45 E 4
Neurofizjologia 15 30 - 45 E 3
Botanika farmaceutyczna - 30 - 30 Z 2
Zoologia 45 30 - 75 E 6
Język obcy - 60 - 60 Z 4
Razem semestr III 135 240 - 375 5E/2Z 30
semestr IV
Biologia molekularna z biotechnologią 30 30 - 60 E 6
Podstawy immunologii komórkowej i molekularnej 30 - - 30 Z 2
Biologia molekularna Eukaryota 30 15 - 45 E 4
Metody badań behawioralnych - 30 - 30 Z 2
Promocja i ochrona zdrowia 30 - - 30 E 2
Podstawy etologii 30 - - 30 Z 2
Neurobiologiczne podstawy zachowania się 30 15 - 45 E 4
Neuroendokrynologia 15 - - 15 Z 1
Zarys neurologii 15 - - 15 Z 2
Neurobiologia rozwoju i starzenia się 15 - - 15 Z 2
Język obcy - 60 - 60 E 4
Razem semestr IV 225 150 - 375 5E/6Z 30
Razem w II roku 360 390 - 750 10E/8Z 60
III ROK
semestr V
Genetyka człowieka 15 30 - 45 E 4
Neurofarmakologia z neurotoksykologią 30 - - 30 E 3
Neuroimmunologia 15 - - 15 Z 2
Neurodegeneracja i perspektywy neuroregeneracji 15 - - 15 Z 1
Genetyka behawioralna 15 - - 15 Z 2
Metodologia badań OUN 15 15 - 30 Z 2
Podstawy neuropsychologii 15 15 - 30 Z 2
Mechanizmy ewolucji 30 - - 30 E 2
Wstęp do bioinformatyki - 30 - 30 Z 3
Pracownia projektowa - 60 - 60 Z 6
Praktyki zawodowe - 80 - 80 Z 3
Razem semestr V 150 230 - 380 3E/8Z 30
semestr VI
Podstawy neurorehabilitacji - 30 - 30 E 3
Onto- i filogeneza układu nerwowego 30 30 - 60 E 5
Podstawy psychologii klinicznej - 30 - 30 Z 2
WF z elementami rehabilitacji ruchowej - 30 - 30 Z 1
Seminarium - - 30 30 Z 2
Przedmioty do wyboru - 60 - 60 Z 5

Pracownia dyplomowa + egzamin

- 90 - 90 Z+E 12
Razem semestr VI 30 270 30 330 3E/5Z 30
Razem w III roku 180 500 30 710 6E/13Z 60
Razem w trakcie studiów 895 1250 30 2175 25E/32Z 180
 
Moduły obligatoryjne       1270   104
Moduły do wyboru       905   76
 

Studentów obowiązuje ponadto szkolenie biblioteczne

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Sem. - seminaria
E - egzamin
Z - zaliczenie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 8:48