Ochrona Środowiska | Wydział Biologii

Ochrona Środowiska

Kierunek ochrona środowiska to kierunek międzywydziałowy współprowadzony przez 3 wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii i Wydział Oceanografii i Geografii. Każdy z wydziałów uczestniczy w kształceniu studentów zarówno poprzez przedmioty kierunkowe wspólne dla wszystkich studentów, jak i przedmioty specjalnościowe, oferowane studentom w ramach jednej z trzech specjalności: analityczno-chemicznej, biologiczno-ekologicznej i morskiej. Wybór jednej z wymienionych specjalności skutkuje określonym profilem dyplomowania.

Na Wydziale Biologii prowadzona jest specjalność biologiczno-ekologiczna, a w dyplomowaniu w ramach tej specjalności ,zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia uczestniczą następujące katedry: Katedra Ekologii Roślin, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii.

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia znajdują się na stronie Wydziału Chemii, który administruje kierunkiem http://www.chem.ug.edu.pl/informacje/dla_studentow/2012-2013/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 15 marca 2014 roku, 20:39