Plan studiów 2012-2015 | Wydział Biologii

Plan studiów 2012-2015

PLAN STUDIÓW (edycja 2012-2015)

Przedmiot Sumaryczna liczba godzin Forma
zal.
ECTS
Wykł. Ćw. aud. Ćw. lab. Prak. Razem
I ROK
semestr I
Biologia komórki 15 - 30 - 45 E 4
Matematyka dla przyrodników 30 45 - - 75 E 6
Perspektywy współczesnej wiedzy o przyrodzie 30 - - - 30 Z 2
Podstawy chemii 30 15 30 - 75 E 7
Różnorodność biologiczna 30 30 30 - 90 E 8
Ziemia we Wszechświecie 15 - - - 15 Z 2
BHP i ergonomia 15 - - - 15 Z 1
Razem semestr I 165 90 90 - 345 4E/3Z 30
semestr II
Fizykochemia dla przyrodników 30 30 - - 60 E 6
Geologia 15 30 - - 45 E 4
Podstawy fizyki 45 30 - - 75 E 7
Podstawy statystyki 15 15 - - 30 Z 2
Ekologia 30 15 - - 45 E 4
Ochrona własności intelektualnej 15 - - - 15 Z 1
Technologie informacyjne/
Technologia informacyjna w edukacji
- - 30 - 30 Z 2
Wychowanie fizyczne - 30 - - 30 Z 1
Praktyczne zajęcia terenowe (a) - 60 - - 60 Z 3
Razem semestr II 150 210 30 - 390 4E/5Z 30
Razem w I roku 315 300 120 - 735 8E/8Z 60
II ROK
semestr III
Laboratorium fizyczne - - 60 - 60 Z 5
Podstawy geografii fizycznej i oceanografii 30 45 - - 75 E 5
Przedmiot kierunkowy I (1) 30 - 30 - 60 E 5
Przedmiot kierunkowy I (1) 30 - 30 - 60 E 5
Biologia molekularna i genetyka 15 - 30 - 45 E 4
Język angielski - 30 - - 30 Z 2
Przedmiot humanistyczny 60 - - - 60 Z 4
Psychologia - 60 - - 60 Z 4
Podstawy psychologii społecznej - 60 - - 60 Z 4
Razem semestr III
(bez specj.)
165 75 150 - 390 4E/3Z 30
Razem semestr III
(spec. naucz.)
105 135 150 - 390 4E/3Z 30
Razem semestr III
(spec. animacja kultury przyr.)
105 135 150 - 390 4E/3Z 30
semestr IV
Przedmiot kierunkowy II (3) 45 - 60 - 105 E 7
Przedmiot kierunkowy II (3) 45 - 60 - 105 E 7
Matematyczne opracowanie danych (2) - - 30 - 30 Z 2
Laboratorium przyrodnicze - - 60 - 60 Z 3
Język angielski - 30 - - 30 Z 2
Praktyczne zajęcia terenowe (a) - 60 - - 60 Z 3
Przedmioty do wyboru 60 30 - - 90 2E 6
Emisja głosu - 30 - - 30 Z 2
Pedagogika - 60 - - 60 Z 4
Rozwój i zmiana postaw - 30 - - 30 Z 2
Badanie opinii i postaw - 15 - - 15 Z 1
Przedmioty do wyboru 45 - - - 45 E 3
Razem semestr IV
(bez specj.)
150 120 210 - 480 4E/4Z 30
Razem semestr IV
(spec. naucz.)
90 180 210 - 480 2E/6Z 30
Razem semestr IV
(spec. animacja kultury przyr.)
135 135 210 - 480 3E/46 30
 
Razem w II roku
(bez specj.)
315 195 360 - 870 8E/7Z 60
Razem w II roku
(spec. naucz.)
195 315 360 - 870 6E/9Z 60
Razem w II roku
(spec. animacja kultury przyr.)
240 270 360 - 870 7E/9Z 60
III ROK
semestr V
Fizjologia i rozwój organizmów 30 - 30 - 60 E 6
Ochrona przyrody i środowiska 30 - - - 30 E 2
Projektowe lab. przyrodnicze - - 60 - 60 Z 6
Język angielski - 60 - - 60 E 4
Praktyki zawodowe - - - 120 120 Z 4
Przedmioty do wyboru 60 30 - - 90 Z 8
Praktyka wychowawcza
(2 tygodnie - wrzesień)
- - - 30 30 Z 1
Przedmioty do wyboru 75 - - - 75 Z 4
Dydaktyka przyrody I - - 30 - 30 Z 2
Podstawy dydaktyki - 30 - - 30 Z 2
Praktyka - Obserwowanie lekcji - - - 30 30 Z 1
Praktyka - asystowanie nauczycielowi - - - 45 45 Z 2
Praktyki zawodowe - - - 120 120 Z 4
Świadomość ekologiczna we współczesnym świecie - 45 - - 45 Z 4
Warsztaty z edukacji ekologicznej - 45 - - 45 Z 4
Razem semestr V
(bez specj.)
120 90 90 120 420 3E/3Z 30
Razem semestr V
(spec. naucz.)
135 90 120 105 450 3E/6Z 30
Razem semestr V
(spec. animacja kultury przyr.)
60 150 90 120 420 3E/4Z 30
semestr VI
Pracownia dyplomowa - - 90 - 90 Z+E 12
Seminarium - 30 - - 30 Z 2
Podstawy przedsiębiorczości 15 - - - 15 Z 1
Przedmioty do wyboru 90 60 - - 150 3E 15
Praktyka - Samodzielne prowadzenie zajęć - - - 45 45 Z 4
Dydaktyka przyrody II - - 60 - 60 Z 4
Przedmioty do wyboru 45 - - - 45 2E 4
Przedmioty do wyboru 75 - - - 75 3E 10
Mediacja w konfliktach ekologicznych - 30 - - 30 Z 2
Świadomość ekologiczna we współczesnym świecie - 15 - - 15 Z 1
Warsztaty z edukacji ekologicznej - 30 - - 30 Z 2
Razem semestr VI
(bez specj.)
105 90 90 - 285 4E/3Z 30
Razem semestr VI
(spec. naucz.)
60 30 150 45 285 3E/5Z 30
Razem semestr VI
(spec. animacja kultury przyr.)
90 105 90 - 285 4E/6Z 30
 
Razem w III roku
(bez specj.)
225 180 180 120 705 7E/6Z 60
Razem w III roku
(spec. naucz.)
195 120 270 150 735 6E/11Z 60
Razem w III roku
(spec. animacja kultury przyr.)
150 255 180 120 705 7E/8Z 60
 
Razem w trakcie studiów
(bez specj.)
855 675 660 120 2310   180
Razem w trakcie studiów
(spec. naucz.)
705 735 750 150 2340   180
Razem w trakcie studiów
(spec. animacja kultury przyr.)
705 825 660 120 2310   180

 

LEGENDA

przedmioty wspólne dla wszystkich
bez specjalizacji
specjalizacja - nauczycielska
specjalizacja - animacja kultury przyrodniczej

(1) Przedmioty z dwóch dziedzin: Fizyka współczesna I, Chemia analityczna i nieorganiczna, Meteorologia i klimatologia.

(2), (3)

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW WYNIKAJĄCA Z WYBORU PROFILU ZAINTERESOWAŃ
W SEMESTRZE III
  PROFIL I PROFIL II PROFIL III
semestr III
(wybór przedmiotu kierunkowego I)
Fizyka współczesna I Chemia analityczna i nieorganiczna Meteorologia i klimatologia
semestr IV
(przedmiot kierunkowy II)
Fizyka współczesna II Chemia organiczna i biochemia Hydrologia i oceanografia +GIS
semestr IV
(przedmiot z grupy
Matematyczne opracowanie danych)
Techniki matematyczne w naukach fizycznych Metody walidacji Statystyka w naukach biologicznych


(a) wybierane z oferty Wydziału Biologii i Wydziału Oceanografii i Geografii

Wykł. - wykład
Ćw. - ćwiczenia
Ćw. aud. - ćwiczenia audytoryjne
Ćw. lab. - ćwiczenia laboratoryjne
Prak. - praktyki
E - egzamin
Z - zaliczenie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 18:26