Sylabusy przedmiotów | Wydział Biologii

Sylabusy przedmiotów

I ROK
I semestr
Przedmioty obligatoryjne
BHP I ERGONOMIA
BiOLOGIA KOMÓRKI
MATEMATYKA DLA PRZYRODNIKÓW
PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY O PRZYRODZIE
PODSTAWY CHEMII
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
ZIEMIA WE WSZECHŚWIECIE
II semestr
Przedmioty obligatoryjne
EKOLOGIA
FIZYKOCHEMIA DLA PRZYRODNIKÓW
GEOLOGIA
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PODSTAWY FIZYKI
PODSTAWY STATYSTYKI
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA TERENOWE I (FLORA I FAUNA BEZKRĘGOWCÓW REGIONU)
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W EDUKACJI
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
II ROK
III semestr
Przedmioty obligatoryjne
LABORATORIUM FIZYCZNE
PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ I OCEANOGRAFII
BIOLOGIA MOLEKULARNA I GENETYKA
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmioty kierunkowe do wyboru
CHEMIA ANALITYCZNA I NIEORGANICZNA
FIZYKA WSPÓŁCZESNA I
METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
Przedmioty specjalnościowe
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY (OGÓLNA)
PSYCHOLOGIA (NAUCZ.)
PODSTAWY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ (ANIM. KULT. PRZYR.)
IV semestr
Przedmioty obligatoryjne
LABORATORIUM PRZYRODNICZE
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmioty kierunkowe do wyboru (2)
CHEMIA ORGANICZNA I BIOCHEMIA
FIZYKA WSPÓŁCZESNA II
GEOGRAFICZNE SYSTEMY INFORMACYJNE
HYDROLOGIA I OCEANOGRAFIA
Matematyczne opracowanie danych - do wyboru (1)
METODY WALIDACJI
STATYSTYKA W NAUKACH BIOLOGICZNYCH
TECHNIKI MATEMATYCZNE W NAUKACH FIZYCZNYCH
Praktyczne zajęcia terenowe - do wyboru (3 ECTS)
ĆWICZENIA TERENOWE - HYDROLOGIA
ĆWICZENIA TERENOWE - METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA TERENOWE II (ROSLINNOŚĆ I FAUNA KRĘGOWCÓW REGIONU)
Przedmioty do wyboru
ANALIZA CHEMICZNA ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
CHEMIA W PRAKTYCE
METALE W ŚRODOWISKU
EKOLOGIA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH
EWOLUCJA I SYSTEMATYKA STRUNOWCÓW
EWOLUCJA I SYSTEMATYKA ROŚLIN ZALĄŻKOWYCH I GRZYBÓW
FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMÓW MORSKICH
GLEBOZNAWSTWO I GEOGRAFIA GLEB
KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA
PALEOEKOLOGIA
Przedmioty specjalnościowe
EMISJA GŁOSU (NAUCZ.)
PEDAGOGIKA (NAUCZ.)
ROZWÓJ I ZMIANA POSTAW (ANIM. KULT. PRZYR.)
BADANIE OPINII I POSTAW (ANIM. KULT. PRZYR.)
III ROK
V semestr
Przedmioty do wyboru
DERMATOLOGIA KOSMETYCZNA
EKOLOGIA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH
EKOLOGIA BIOCHEMICZNA
EWOLUCJA, HISTORIA I ZASTOSOWANIE ROŚLIN UŻYTKOWYCH
FAUNA POLSKI
GEOEKOLOGIA
GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI
GEOGRAFIA OSADNICTWA
OWADY CHRONIONE
PODSTAWY PARAZYTOLOGII CZŁOWIEKA
PODSTAWY EMBRIOLOGII ROŚLIN
TOKSYKOLOGIA
WYBRANE ZAGADNIENIA CHEMII W OGRODZIE
VI semestr
Przedmioty do wyboru
ANATOMIA FUNKCJONALNA KRĘGOWCÓW
BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA CZŁOWIEKA
CHEMIA A SPOŁECZEŃSTWO
EKOLOGIA POPULACJI
FITOPATOLOGIA - MEDYCYNA ROŚLIN
MOLEKULARNA FIZJOLOGIA ROŚLIN W NAUKACH SPOŁECZNYCH
PODSTAWY AEROBIOLOGII
PODSTAWY DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
PRACOWNIA Z MAKRO- I MIKROFOTOGRAFII CYFROWEJ
RECEPTORY MECHANIZMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ
SIEDLISKOZNAWSTWO
STAWONOGI PASOŻYTNICZE, ALERGENNE i JADOWITE
GEOGRAFIA POMORZA

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 16 marca 2014 roku, 13:01