Plan studiów edycja: 2015-2017 | Wydział Biologii

Plan studiów 2015-2017

PLAN STUDIÓW
(obowiązuje dla cyklu kształcenia 2015-2017)

 

Nazwa przedmiotu Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium Ćw. audytoryjne Ćw. laboratoryjne Ćw. warsztatowe Ćw. terenowe Łącznie
godz. ECTS F.z. godz. ECTS F.z. godz. ECTS F.z. godz. ECTS F.z. godz. ECTS F.z. godz. ECTS F.z. godz. ECTS F.z. godz. ECTS
I ROK
semestr I
Podstawy taksonomii 10 1 ZO                   20 2 ZO             30 3
Formy i programy ochrony przyrody 15 2 ZO                                     15 2
Struktura, funkcjonowanie i przekształcenia ekosystemów lądowych 20 2 E                               10 1 ZO 30 3
Język obcy                   30 2 E                   30 2
Seminarium I       30 3 ZO                               30 3
Pracownia specjalnościowa                         60 8 ZO             60 8
Przedmioty do wyboru 30 3 E/ZO                   45 6 ZO             75 9
Razem w semestrze I: 75 8 1E/2ZO 30 3 1ZO       30 2 1E 125 16 3ZO       10 1 1ZO 270 30
semestr II
Siedliskoznawstwo z elementami fitosocjologii 15 1 ZO                               30 2 ZO 45 3
Inwentaryzacje przyrodnicze 15 2 ZO                               30 2 ZO 45 4
Zblokowane zajęcia terenowe                                      60 5 ZO 65 5
Seminarium I       30 3 ZO                               30 3
Pracownia specjalnościowa                         90 8 ZO             90 8
Wychowanie fizyczne                   15 1 Z                   15 1
Przedmioty do wyboru 30 2 E/ZO                   15 2 ZO             45 4
Wykłady na innym kierunku 30 2 ZO                                     30 2
Razem w semestrze II: 90 7 1E/4ZO 30 3 1ZO       15 1 1ZO 105 10 2ZO       120 9 3ZO 360 30
Razem w I roku: 165 15 2E/6ZO 60 6 2ZO       45 3 1E/1ZO 230 26 4ZO       130 10 4ZO 630 60
II ROK
semestr III
Ocena oddziaływania na środowisko 15 1 ZO             15 1 ZO                   30 2
Bioróżnorodność i ochrona wód słodkich 30 2 E                               15 2 ZO 45 4
Kartografia geobotaniczna i metody GIS w ochronie przyrody                               30 3 ZO       30 3
Przedsiębiorczość                   15 1 ZO                   15 1
Własność intelektualna 15 1 ZO                                     15 1
Seminarium II       30 3 ZO                               30 3
Pracownia specjalnościowa                         90 8 ZO             90 8
Praktyki zawodowe                                             8
Razem w semestrze III: 60 4 1E/2ZO 30 3 1ZO       30 2 2ZO 90 8 1ZO 30 3 1ZO 15 2 1ZO 255 30
semestr IV
Zarządzanie biologicznymi zasobami przyrody 30 2 E                                     30 2
Finansowanie projektów środowiskowych 5 1 ZO             10 1 ZO                   15 2
Prawne aspekty ochrony przyrody 15 2 E                                     15 2
Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem 15 2 ZO                                     15 2
Seminarium II 30 4 ZO                                     30 4
Pracownia dyplomowa (i egzamin magisterski)                         90 18 E/ZO             90 18
Razem w semestrze IV: 65 7 2E/1ZO 30 4 1ZO       10 1 1ZO 90 18 1E/1ZO             195 30
Razem w II roku: 125 11 3E/3ZO 60 7 2ZO       40 3 2ZO 180 26 2ZO/1E 30 3 1ZO 15 2 1ZO 450 60
Razem w trakcie studiów 290 26   120 13         85 6   410 52   30 3   145 13   1080 120

 

F. z. - Forma zaliczenia

E - Egzamin

ZO - Zaliczenie z oceną

Z - Zaliczenie

godz. - Liczba godzin

ECTS - Liczba punktów ECTS

 

Legenda:

Łącznie godzin - łączna ilość godzin danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Łącznie punktów ECTS - łączna ilość punktów ECTS dla danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, Ćw.)

Razem: - podsumowanie ilości godzin, punktów ECTS dla wszystkich przedmiotów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 lipca 2016 roku, 14:11