Program | Wydział Biologii

Program studiów

Program studiów doktoranckich do rocznika 2013/2014 dostępny w postaci pliku PDF

Program studiów doktoranckich od rocznika 2014/2015 dostępny w postaci pliku PDF

 

Przykładowe sylabusy:

Pracownia doktorska - plik PDF
 
Seminarium doktoranckie - plik PDF
 
Konwersatorium z biologii współczesnej - plik PDF
 
Konwersatorium z ekonomii - plik PDF
 
Konwersatorium z filozofii - plik PDF
 
Popularyzacja nauki lub podstawy dydaktyki - plik PDF
 
Praktyka w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - plik PDF
 
Dyscyplina podstawowa - plik PDF
 
Przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej - plik PDF
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 lipca 2016 roku, 9:39