fbpx Informacje ogólne | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii

 

OBSZAR WIEDZY:     Obszar nauk przyrodniczych

DZIEDZINA:                Nauki biologiczne

DYSCYPLINA:            Biologia

DYSCYPLINA:            Ekologia

DYSCYPLINA:            Mikrobiologia

 

Wydział Biologii jest jedyną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącą studia doktoranckie w dyscyplinach: Biologia, Ekologia i Mikrobiologia. W prowadzeniu zajęć dydaktycznych uczestniczą samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odpowiadają za indywidualne autorskie programy studiów doktoranckich. 

Rozprawa doktorska może być przygotowywana z następujących zagadnień pod opieką naukową promotorów posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

BIOLOGIA
 
prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz Botanika, cytologia, embriologia roślin
prof. dr hab. Martin Kukwa Botanika, taksonomia, mikologia
prof. dr hab. Ryszard Szadziewski Zoologia, parazytologia, paleontologia
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko Botanika, taksonomia, fitogeografia
prof. dr hab. Zbigniew Tukaj Botanika, fizjologia roślin, ekotoksykologia
prof. dr hab. Marek Ziętara Genetyka, taksonomia, filogenetyka
dr hab. Andrzej Borman, prof. UG Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia
 dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG Zoologia, taksonomia, parazytologia
dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG Biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia
dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG Zoologia, parazytologia, taksonomia, ekologia
dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG Biologia molekularna, genetyka
dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG Zoologia, fizjologia zwierząt, neurofizjologia, neurobiologia
dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG Botanika, cytologia, embriologia roślin
dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia, neuroimmunologia
dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG Botanika, taksonomia, fitogeografia
dr hab. Jerzy Sell, prof. UG Zoologia, genetyka, filogenetyka
Jacek Szwedo, prof. UG Zoologia, filogenetyka, paleontologia
dr hab. Iwona Głażewska Zoologia, genetyka
dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik Biologia molekularna, mikrobiologia
dr hab. Hanna Margońska Botanika, taksonomia, ekologia
dr hab. Magdalena Narajczyk Biologia molekularna, genetyka
dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska Zoologia, fizjologia zwierząt, neurofizjologia
dr hab. Katarzyna Potrykus Biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia
dr hab. Leszek Rolbiecki Zoologia, parazytologia, taksonomia, ekologia
dr hab. Piotr Rutkowski Botanika, taksonomia, ekologia, fitogeografia
   
EKOLOGIA
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa Ekologia, paleoekologia, fitogeografia
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner Ekologia, etologia, ekofizjologia
prof. dr hab. Tadeusz Namiotko Ekologia, hydrobiologia
prof. dr hab. Lech Stempniewicz Ekologia i etologia kręgowców
prof. dr hab. Józef Szmeja Ekologia roślin, hydrobiologia
dr hab. Monika Badura, prof. UG Paleoekologia, archeobotanika, botanika
dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG Ekologia, etologia kręgowców, ekofizjologia
dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG Ekologia, etologia, ekofizjologia
dr hab. Magdalena Remisiewicz Ekologia, etologia kręgowców, zoologia
   
MIKROBIOLOGIA
 
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Barbara Lipińska Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Mikrobiologia, genetyka molekularna
dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Marcin Łoś, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Marian Sęktas, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka
dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Beata Furmanek-Blaszk Mikrobiologia
dr hab. Iwona Mruk Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka
   
 
 
prof. dr hab. Artur Świergiel Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia
dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG Biologia molekularna, fizjologia zwierząt
dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka Biologia molekularna

 

Kierownik

dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG 

ksdbem@biol.ug.edu.pl

 

Obsługa administracyjna

Dziekanat Główny
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
pok. C/204  tel.:(58) 523 60 08


mgr Iwona Mucha

iwona.mucha@biol.ug.edu.pl

 

Poniedziałek 900-1330

Wtorek 900-1330

Środa nieczynne

Czwartek 900-1330

Piątek nieczynne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 czerwca 2018 roku, 14:21