fbpx Rozprawa doktorska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska

Strona tytułowa rozprawy doktorskiej winna być przygotowana według załączonego poniżej schematu (wzór nr 1d). Dodatkowo rozprawa powinna zawierać również "przedstronę" (wzór 1c). Tak więc komplet powinien zawierać strony w/g wzorów 1c i 1d.

Praca powinna zawierać jednostronicowe streszczenie (stary tryb) lub czterostronicowy abstrakt i streszczenie (nowy tryb). Elektroniczną wersję streszczenia należy przesłać do dziekanatu (iwona.mucha@biol.ug.edu.pl) w momencie składania rozprawy doktorskiej.

Zatwierdzony temat rozprawy doktorskiej należy sprawdzić na stronie przewodów doktorskich

Jednocześnie informujemy, że ani na okładce ani na stronie tytułowej pracy dyplomowej nie powinno być umieszczane logo Uniwersytetu Gdańskiego.
Prace z logo UG nie będą przyjmowane w Dziekanacie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 14:02