fbpx Oddział Informatyzacji | Wydział Biologii

Oddział Informatyzacji | Wydział Biologii

Oddział Informatyzacji

Kierownik

Główny specjalista ds. informatycznych

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pracownicy