Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka | Wydział Biologii