Katedra Ekologii Roślin | Wydział Biologii

Katedra Ekologii Roślin

Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 61 04, +48 58 523 61 05
Symbol: 
L145

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni