Pracownia Ekologii Wód Słodkich | Wydział Biologii

Pracownia Ekologii Wód Słodkich

Symbol: 
L146

Kierownik Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni