Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii | Wydział Biologii

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii

Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Symbol: 
L250

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy techniczni