Pracownia Symbioz Roślinnych | Wydział Biologii

Pracownia Symbioz Roślinnych

Symbol: 
L192

Kierownik Pracowni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni