Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN afiliowana przy UG | Wydział Biologii