Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody | Wydział Biologii