Pracownia Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej | Wydział Biologii