Wydział Oceanografii i Geografii | Wydział Biologii

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Telefon: +48 58 523 66 00
Fax: +48 58 523 66 50

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii

Telefon: +48 58 523 66 10

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Telefon: +48 58 523 66 45

Prodziekan ds. Studenckich

Telefon: +48 58 523 65 00

Prodziekan ds. Kształcenia

Telefon: +48 58 523 66 45
Symbol: 
G000

Pracownicy administracyjni