Aktualności | Wydział Biologii

Dofinansowanie z WFOŚiGW

W ramach współpracy Katedry Ewolucji Molekularnej oraz Katedry Cytologii i Embriologii Roślin w latach 2015-2017 zostanie zrealizowane zadanie z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego pt.: Ochrona in situ gatunków w kompleksie Dactylorhiza incarnata/maculata na terenie województwa pomorskiego (WFOŚ/D/210/72/2015), dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

logo WFOŚiGW

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Ławer
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Ławer
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 grudnia 2015 roku, 16:05