Granty | Wydział Biologii

Granty realizowane w Katedrze Cytologii i Embriologii Roślin

Realizowane

MNiSW 5804/B/P01/2010/39. Kwiatowe struktury wydzielnicze rodzaju Cirrhopetalum Lindl. sensu latissimo.  Kierownik projektu - dr Agnieszka Kowalkowska

Zakończone (od 2005 r.)

MNiSW 5014/B/P01/2010/38. Dwupostaciowe komórki plemnikowe i ich rola w zapłodnieniu u Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. (Liliaceae).  Kierownik projektu - prof. UG dr hab. Jerzy Bohdanowicz

BMN/538-L160-B053-13. Ultrastruktura i cytochemia wieszadełka zarodkowego u Sedum album L. i S. sediforme (Jacq.) Pau. - analiza porównawcza(Crassulaceae).   Kierownik projektu - mgr Daria Czaplejewicz

BMN/538-L160-B066-13. Analiza filogenetyczna wybranych gatunków z rodzaju Bulbophyllum (Orchidaceae) w oparciu o cechy molekularne - kontynuacja badań.   Kierownik projektu - dr Agnieszka Kowalkowska

BMN/538-L160-0786-12.  Bielmo helobialne u Butomus umbellatus - rozwój, immunocytochemia i ultrastruktura.  Kierownik projektu - mgr Paulina Burnicka

BMN/538-L160-0791-12. Wpływ ssaczych hormonów płciowych na rozwój niezałodninych struktur woreczka zalążkowego Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., w warunkach eksperymentalnych.  Kierownik projektu - mgr Małgorzata Ignatowska

BMN/538-L160-0797-12. Analiza filogenetyczna wybranych gatunków z rodzaju Bulbophyllum (Orchidaceae) w oparciu o cechy molekularne.  Kierownik projektu - dr Agnieszka Kowalkowska

BMN/538-L160-0778-1. Kluczowa rola cytoszkieletu oraz białek towarzyszących w dojrzewających ziarnach pyłku i kiełkujących łagiewkach Gagea luteaConvallaria majalis (Liliaceae).  Kierownik projektu - mgr Małgorzata Ignatowska

BMN/538-L160-0788-1. Badania nad podwójnym zapłodnieniem w warunkach eksperymentalnych (in vitro) u wybranych przedstawicieli Alismataceae.  Kierownik projektu - mgr Wojciech Pałasz

BW/L160-5-0415-0. Epigenetyczne zmiany zachodzące podczas rozwoju autonomicznego bielma Arabidopsis in planta  i in vitro.  Kierownik projektu - dr Joanna Rojek

BW/ L160-5-0421-0. Szkielet cytoplazmatyczny w haustorium endospermowym wybranych przedstawicieli Scrophulariaceae.  Kierownik projektu - dr Joanna Świerczyńska

BW/L160-5-0086-9. Badania nad preferencyjnym zapłodnieniem u Gagea lutea (L.) Ker-Gawl., kontynuacja.  Kierownik projektu - prof. UG dr hab. Jerzy Bohdanowicz

BW/L160-5-0093-9. Ultraimmunocytochemiczne badania nad złożonymi plazmodesmami suspensora zarodkowego u Sedum (Crassulaceae).  Kierownik projektu - dr Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno

BW/1412-5-0318-8. Cytoszkielet endopoliploidalnych komórek suspensora zarodkowego wybranych przedstawicieli Angiospermae - analiza porównawcza; kontynuacja.  Kierownik projektu - dr Joanna Świerczyńska

BW/1412-5-0368-8. Badania nad preferencyjnym zapłodnieniem u Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.  Kierownik projektu - prof. UG dr hab. Jerzy Bohdanowicz

BW/1412-5-0387-8. Wpływ brasinosteroidów oraz zwierzęcych hormonów płciowych na indukcję autonomicznego bielma u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, Brassica napus L. i Sinapis alba L.  Kierownik projektu - mgr Joanna Rojek

BW/1410-5-0111-7. Cytoszkielet endopoliploidalnych komórek suspensora zarodkowego wybranych przedstawicieli Angiospermae - analiza porównawcza. Kierownik projektu - dr Joanna Świerczyńska

MNiSW/0281/P01/2006/31. Rozwój autonomicznego bielma u Arabidopsis thaliana i Brassica napus - mechanizmy indukcji. Kierownik projektu - dr Jerzy Bohdanowicz

BW/1412-5-0329-6. Ultrastrukturalna i cytochemiczna analiza porównawcza wieszadełka zarodkowego u wybranych przedstawicieli rodzajuSedum. Kierownik projektu - dr Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno

BW/1412-5-0339-6. Mechanizmy leżące u podstaw autonomicznego rozwoju bielma u Arabidopsis thaliana  w warunkach kultur in vitro - rola metylacji DNA.  Kierownik projektu - mgr Joanna Rojek

BW/1411-5-0237-5. Zmiany w ultrastrukturze endopoliploidalnych jąder komórek korzeni zarodkowych Pisum sativum poddawanych działaniu inhibitorów kinaz i fosfataz białkowych.  Kierownik projektu - dr Marzena Jeziorska

BW/1412-5-0025-5. Indukcja rozwoju autonomicznej endospermy u Arabidopsis thaliana L. (var. Columbia i Landsberg).  Kierownik projektu - mgr Joanna Rojek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Ławer
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Ławer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 marca 2016 roku, 14:24