Rozprawy | Wydział Biologii

Rozprawy

ROZPRAWY DOKTORSKIE

Rok: 2014

Małgorzata Kapusta  „Dwupostaciowe komórki plemnikowe i ich rola w zapłodnieniu u Gagea lutea (L.) Ker - Gawl. (Liliaceae)”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz

Rok: 2010

Joanna Rojek  „Indukcja i rozwój autonomicznego bielma u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. w warunkach eksperymentalnych”
Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Bohdanowicz

Rok: 2009

Agnieszka Kamila Kowalkowska  „Analiza porównawcza struktur kwiatowych wabiących owady u wybranych gatunków Bulbophyllinae Schltr. i Pleurothallidinae Lindl. (Orchidaceae)”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Rok: 2004

Joanna Świerczyńska  „Cytoszkielet komory chalazalnej endospermy Rhinanthus serotinus (Schöncheit) Oborny (Scrophulariaceae)”
Promotor: prof. dr hab. Józef Bednara

Rok: 2003

Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno  „Rozwój, ultrastruktura i cytochemia suspensora zarodkowego u Sedum acre L. (Crassulaceae)”
Promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

Rok: 1983

Teresa Pawlak  „Działanie pochodnej 9-aminoakrydyny C-684 na merystemy wierzchołkowe korzeni cebuli jadalnej (Allium cepa L.)”
Promotor: prof. dr hab. Karol Bijok

Rok: 1979

Włodzimierz Chojnacki  „Porównawcze studia kariologiczne i embriologiczne wybranych populacji  Chaerophyllum cicutaria Vill. (Umbelliferae)”
Promotor: prof. dr hab. Karol Bijok

 

ROZPRAWY HABILITACYJNE

Rok: 2012

Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno  „Struktura wieszadełka u wybranych przedstawicieli gruboszowatych (Crassulaceae) ze szczególnym uwzględnieniem budowy plazmodesm”

Rok: 2007

Jerzy Bohdanowicz  „Rozwój komórki generatywnej u wybranych gatunków z rodziny Liliaceae(Angiospermae) - ultrastruktura i immunocytochemia”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Ławer
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Ławer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 marca 2016 roku, 14:36