Archiwum publikacji | Wydział Biologii

Archiwum publikacji

2014

Mruk, I.and Kobayashi, I.: To be or not to be: regulation in restriction-modification systems and other toxin-antitoxin systems.. Nucleic Acids Research 42 (2014) 70-86.

Plotka, M., Kaczorowska, A.K., Stefanska, A., Morzywolek, A., Fridjonsson, O.H., Dunin-Horkawicz, S., Kozlowski, L., Hreggvidsson, G.O., Kristjansson, J.K., Dabrowski, S., Bujnicki, J.M. and Kaczorowski, T.: Novel highly thermostable endolysin from Thermus scotoductus MAT2119 bacteriophage Ph2119 with amino-acid sequence similarity to eukaryotic peptidoglycan recognition proteins. Applied and Environmental Microbiology 80 (2014) 886-895

Furmanek-Blaszk, B.: Phenotypic and molecular characteristics of Aeromonas hydrophila isolated from the River Nile. Microbiological Research. 169 (2014) 547-552

Stefanska, A., Kaczorowska, A.K., Plotka, M., Fridjonsson, O.H., Hreggvidsson, G.O., Hjorleifsdottir, S., Kristjansson, J.K., Dabrowski, S., and Kaczorowski, T.: Discovery and characterization of RecA protein of thermophilic bacterium Thermus thermophilus MAT72 phage Tt72 that increases specificity of a PCR-based DNA amplification. Journal of Biotechnology 182-183 (2014) 1-10

2013

Leszczyńska, D., Matuszewska, E., Kuczyńska-Wiśnik, D., Furmanek-Blaszk, B. and Laskowska, E.: The formation of persister cells in stationary-phase cultures of Escherichia coli is associated with aggregation of endogenous proteins. PLOS One 8 (2013) e54737

Furmanek-Blaszk, B., Kurpiewska, N., Boratynski, R. and Sektas, M.: Molecular characterization of plasmid pMbo4.6 of Moraxella bovis ATCC 10900. Current Microbiology 66 (2013) 205-213

Sektas, M., Gregorowicz, M., Kucharska, M., and Jodelko, E. Integrative vectors for gene deletion and replacement. Polish Journal of Microbiology 62 (2013) 77-80.

Ye, Z., Gillson, C., Sims, M., Khaw, K. T., Plotka, M., Poulton, J., langenberg, C. and Wareham, N. J.: The association of The mitochondria DNA OriB variant (16184-16139 poly-C tract) with type 2 diabetes In Europid populations. Diabetologia 56 (2013) 1907-1913.

Ciesielski, G.L., Plotka, M., Manicki, M., Schilke, B.A., Dutkiewicz, R., Sahi, C., Marszalek, J. and Craig, E.A.: Nucleoid localization of Hsp40 Mdj1 is important for its function In maintenance of mitochondrial DNA. Biochimica et Biophysica Acta Molecular Cell Research 1833 (2013) 2233-2243.

Sektas, M. and Furmanek-Blaszk, B. Improvement in the visual selection of recombinant clones by size reduction of non-recombinant colonies. Journal of Microbiological Methods 95 (2013) 302-303.

2012

Podgórska, B., Kujawska, G., Skurzewski, M., Batsko, O. and Kaczorowski, T.: A rapid and simple method for detection of type II restriction endonucleases In cells of bacteria with high activity of nonspecific nucleases. Acta Biochim. Polonica

2011

Mruk, I., Liu, Y., Ge, L. and Kobayashi, I.: Antisense RNA associated with biological regulation of a restriction-modification system. Nucleic Acids Research 39 (2011) 5622-5632.

2010

Katna, A., Boratynski, R., Furmanek-Blaszk, B., Zolcinska, N. and Sektas, M. (2010). Unbalanced restriction impairs SOS-induced DNA repair effects. Journal of Microbiology and Biotechnology 20:26-34.

Kuczyńska-Wiśnik, D., Matuszewska, E., Furmanek-Blaszk, B., Leszczyńska, D., Grudowska, A., Szczepaniak, P. and Laskowska, E.: Antibiotics promoting oxidative stress inhibit formation of Escherichia coli biofilm via indole signaling. Research in Microbiology 161 (2010) 847-853.

2009

Nakonieczna, J., Kaczorowski, T., Obarska-Kosinska, A. and Bujnicki, J.M.: Functional analysis of MmeI from a methanol utilizer Methylophilus methylotrophus, a subtype IIC restriction-modification enzyme related to Type I enzymes. Applied and Environmental Microbiology 75 (2009) 212-223.

Mruk, I. and Blumenthal R.M.: Tuning the relative affinities for activating and repressing operators of a temporally-regulated restriction-modification system. Nucleic Acids Research. 37 (2009) 983-998.

Furmanek, B., Boratynski, R., Zolcinska, N and Sektas, M.: M1.MboII and M2.MboII – type IIS methyltransferases: different specificities, the same target. Microbiology-SGM 155 (2009) 1111-1121.

2008

Mruk, I. and Blumenthal R.M.: Real-time kinetics of restriction-modification gene expression after entry into a new host cell. Nucleic Acids Research. 36 (2008) 2581-2593.

2007

Furmanek, B., Sektas, M., Wons, E. and Kaczorowski, T.: Molecular characterization of the DNA methyltransferase M1.NcuI from Neisseria cuniculi ATCC 14688. Research in Microbiology 158 (2007) 164-174.

Nakonieczna, J., Zmijewski, J.W., Banecki, B. and Podhajska, A.J.: Binding of MmeI restriction-modification enzyme to its specific recognition sequence is stimulated by S-adenosyl-L-metionine. Molecular Biotechnology 37 (2007) 127-135.

Mruk, I. and Kaczorowski, T.: A rapid and efficient method for cloning genes of type II restriction-modification systems with the use of a killer plasmid. Applied and Environmental Microbiology 73 (2007) 4286-4293.

Nieradko, J.: Ocena udziału plazmidów niskocząsteczkowych w kreowaniu fenotypu ESBL wśród klinicznych i ambulatoryjnych izolatów pałeczek Enterobacteriaceae. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 59 (2007) 223-230.

Mruk, I., Rajesh, P., and Blumenthal R.M.: Regulatory circiut based on autogenous activation-repression: roles of C boxes and spacer in control of the PvuII restriction-modification system. Nucleic Acids Research 35 (2007) 6935-6952.

2006

Waleron, K., Waleron, M., Osipiuk, J., Podhajska, A.J. and Lojkowska, E. (2006) Identification of a DNA restriction-modification system in Pectobacterium carotovorum strains isolated from Poland. Journal of Applied Microbiology 100 (2006) 343-351.

2005

Sektas, M. and Specht, M.: Limited use of the Cre/loxP recombination system in efficient production of loxP-containing minicircles in vivo. Plasmid 53 (2005) 148-163.

Kaczorowska, A.K.: Bacillus anthracis. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 1/2005 (40) 14-17.

Gromek, K. and Kaczorowski, T.: DNA sequencing by indexer walking. Clinical Chemistry 51 (2005) 1612-1618.

Kaczorowska, A.K.: Tularemia. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 3/2005 (42) 18-20.

Bielawski, K.P., Klos, P., Welnicka-Jaskiewicz, M., Tidow, N., Brandt, B., Falkiewicz, B. and Zaczek, A.: An epidermal growth factor receptor intron 1 polymorphism in healthy women in Poland. The International Journal of Biological Markers 20 (2005) 184-188.

Kaczorowska, A.K.: Botulina. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 4/2005 (43) 23-26.

2004

Sęktas, M.: Bariery molekularne w wymianie genów pomiędzy bakteriami. Postępy Mikrobiologii 43 (2004) 345-359.

Nieradko, J. i Kurlenda, J.: Charakterystyka wybranych wyznaczników wirulencji pałeczek Enterobacter cloacae izolowanych z materiału klinicznego. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 56 (2004) 351-358.

2003

Mruk, I. and Kaczorowski, T.: Genetic organization and molecular analysis of the EcoVIII restriction-modification system of Escherichia coli E1585-68 and its comparison with isospecific homologs. Applied and Environmental Microbiology 69 (2003) 2638-2650.

Osipiuk, J. Walsh, M.A., and Joachimiak, A.: Crystal structure of MboIIA methyltransferase. Nucleic Acids Research 31 (2003) 5440-5448.

Mruk, I., Cichowicz, M. and Kaczorowski, T. Characterization of the LlaCI methyltransferase from Lactococcus lactis subsp. cremoris W15 provides new insights into biology of type II restriction-modification systems. Microbiology 149 (2003) 3331-3341.

Nieradko, J. i Kurlenda, J.: Ocena oddziaływań plazmidów na zmianę wzoru litycznego klinicznych izolatów Enterobacter cloacae. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 55 (2003) 343-349.

Kaczorowska, A.K. Czy zagraża nam bioterroryzm? w „Mój głos w ważnej sprawie. Scenariusze godzin z wychowawcą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (red. Hoppe, L., Sternicka, A., Szumacher, M.). Wydawnictwo Seneka, Sopot 2003, str. 91-99.

2002

Sektas, M. and Szybalski, W.: Novel single-copy pETcocoÔ vector with dual controls for amplification and expression. Innovations 14 (2002) 6-8.

Sęktas, M.: Ekspresja genów klonowanych w wektorach plazmidowych w zrekombinowanych szczepach Escherichia coli. Kosmos 51 (2002) 365-373.

Nieradko, J.: Identification of a second gene-27 product (27bis) of bacteriophage T4, and its involvement in regulation of expression of gene 51. Acta Microbiologica Polonica 51 (2002) 379-385.

2001

Furmanek, B., Gromek, K., Sektas, M and Kaczorowski, T.: Isolation and characterization of type IIS restriction endonuclease from Neisseria cuniculi ATCC 14688. FEMS Microbiology Letters 196 (2001) 171-176.

Sektas, M., Hasan, N. and Szybalski, W.: Expression plasmid with a very tight two-step control: Int/att-mediated gene inversion with respect to the stationary promoter. Gene 267 (2001) 213-220.

Piechula, S., Waleron, K., Świątek, W., Biedrzycka, I. and Podhajska, A.J.: Mesophilic cyanobacteria producing thermophilic restriction endonucleases. FEMS Microbiology Letters 198 (2001) 135-140.

Mruk, I., Sektas, M. and Kaczorowski, T.: Characterization of pEC156, a ColE1-type plasmid from Escherichia coli E1585-68that carries genes of the EcoVIII restriction-modification system. Plasmid 46 (2001) 128-139.

Nieradko, J.: Morfogeneza, mechanizmy zakażenia oraz charakterystyczne cechy cyklu litycznego bakteriofaga T4. Postępy Mikrobiologii 40 (2001) 335-356.

2000

Kaczorowski, T. i Szybalski, W.: Nowe podejście do sekwencjonowania DNA oparte na wykorzystywaniu starterów zestawianych przez ligację sześcionukleotydowych oligomerów. Biotechnologia 50 (2000) 151-163.

Nieradko, J. i Ochocka A.M. (2000). Mechanizmy inicjacji replikacji genomu bakteriofaga T4. Postępy Mikrobiologii 39 (2000) 363-380.

Sęktas, M.: Zastosowanie metod wykorzystujących rekombinację homologiczną w inżynierii genetycznej bakterii. Postępy Mikrobiologii 39 (2000) 199-215.

Sęktas, M.: Zastosowanie inżynierii genetycznej w biotechnologii. Molekularne podstawy ekspresji genów. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

1999

Osipiuk, J., Walsh, M., Sriram, M., Freeman, B.C., Morimota, R.J. and Joachimiak, A.: Crystallization and crystallographic analysis of human Hsp70 ATP-binding domain. Acta Crystallographica D 55 (1999) 1105-1107.

Kaczorowski, T., Sektas, M. and Szybalski, W.: Rapid preparation of denatured double-stranded DNA templates for sequencing. Molecular Biotechnology 11 (1999) 199-200.

Kaczorowski, T., Sektas, M., Skowron, P. and Podhajska, A.J.: The FokI methyltransferase from Flavobacterium okeanokoites: purification and characterization of the enzyme and its truncated derivatives. Molecular Biotechnology 13 (1999) 1-15.

Sektas, M., Gregorowicz, M. and Szybalski, W.: Transient conversion to RecA phenothype permits P1 transduction in any Escherichia coli recA strain. Biotechniques 27 (1999) 911-914.

Furmanek, B., Kaczorowski, T., Bielawski, K., Bugalski, R., Bohdanowicz, J. and Podhajska, A.J.: Identification, characterization and purification of the lantibiotic staphylococcin T, a natural gallidermin variant. Journal of Applied Microbiology 87 (1999) 856-866.

Nieradko, J. and Koszałka, P.: Evidence of interactions between gp27 and gp28 constituents of the central part of bacteriophage T4 baseplate. Acta Microbiologica Polonica 48 (1999) 233-242.

1998

Sęktas, M. and Szybalski, W.: Tightly controlled two-stage expression vectors employing the Flp/FRT-mediated inversion of cloned genes. Molecular Biotechnology 9 (1998) 17-24.

Kaczorowski, T. and Szybalski, W.: Genomic DNA sequencing by SPEL-6 primer walking using hexamer ligation. Gene 223 (1998) 83-91.

Wild, J., Sęktas, M., Hradecna, Z. and Szybalski, W.: Targeting and retrofitting pre-existing libraries of transposon insertions with FRT and oriV elements for in vivo generation of large quantities of any genomic fragment. Gene 223 (1998) 55-66.

Nieradko, J., Koszałka, P. and Krzywicka, A.: Characteristics of gene 28 product, the constituent of the central part of bacteriophage T4 baseplate. Acta Microbiologica Polonica 47 (1998) 243-252.

1997

Józef Nieradko: Identyfikacja białek głównego kompleksu części centralnej płytki bakteriofaga T4 (praca habilitacyjna). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Jiazhen Wu, Marian Sęktas, Dongzhao Chen and Marcin Filutowicz: Two forms of replication initiator protein differ in origin activation, dimerization and DNA binding; the role of leucine zipper motif. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 94 (1997) 13967-13972.

1996

Kaczorowski, T. and Sektas, M.: Rapid removal of unincorporated label and proteins from DNA sequencing reactions. Molecular Biotechnology 5 (1996) 177-181.

Kaczorowski, T. and Szybalski, W.: Cooperativity of hexamer ligation. Gene 179 (1996) 189-193.

Kaczorowski, T. and Szybalski, W.: Automated four-color DNA sequencing using primers assembled by hexamer ligation. Gene 179 (1996) 195-198.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rezulak
Treść wprowadzona przez: Monika Rezulak
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 lutego 2015 roku, 12:41