Projekty naukowo-badawcze | Wydział Biologii

Projekty naukowo-badawcze

 

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Kwota

(PLN)

Realizowany w latach

Nowy mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących system restrykcyjno-modyfikujący MboII z Moraxella bovis.

Prof. UG, dr hab.

Marian Sęktas

NCN

2012/07/B/NZ2/01782

369.100

2013-2016

Regulacja ekspresji systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych zależnych od wyspecjalizowanego białka kontrolującego.

Dr hab. Iwona Mruk

NCN

N N302 654240

263.000

2011-2015

Molekularne podstawy mobilności modułów toksyna-antytoksyna w odniesieniu do bakteryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych typu II.

Prof. Tadeusz  Kaczorowski

NCN

N N302 654240

300.000

2011-2015

Exgenome molecular enzymes.

 

Prof. Tadeusz  Kaczorowski

FP7-SME-2011

286556

806.000

2011-2013

Udział systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych w kształtowaniu struktury genomów bakteryjnych.

Prof. UG, dr hab.

Marian Sęktas

MEiN

2P04B 013 30

154.300

2006-2009

Analiza strukturalna i funkcjonalna zjawiska izospecyficzności w odniesieniu do enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych typu II.

Prof. Tadeusz Kaczorowski

MEiN

2P04B 013 30

280.000

2006-2009

Unikalny system restrykcyjno-modyfikacyjny MmeI pochodzący z Methylophilus methylotrophus i jego wybrane właściwości.

Prof. Anna J. Podhajska / Prof. Tadeusz Kaczorowski

KBN

 2P04B 007 28

50.310

2005-2006

Genetyczne i biochemiczne podstawy zjawiska izoschizomerii w obrębie systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych klasy II.

Dr Marian Sęktas

KBN 6 P04B027 18

280.000

2000-2003

Badania nad domenową strukturą enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych klasy.

Prof. dr hab. Anna J. Podhajska

KBN

P04B 003 12

379.000

1997-2000

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rezulak
Treść wprowadzona przez: Monika Rezulak
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 lutego 2015 roku, 15:07