Współpraca | Wydział Biologii

WSPÓŁPRACA

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów koordynuje działania Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych (BRC Gdańsk) integrującego w obrębie naszej uczelni kolekcje naukowe specjalizujące się w identyfikacji, analizie i przechowywaniu drobnoustrojów.

 

logoISPartner porozumienia "Long Healthy Life - Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa" wyłonionego jako jedna "Inteligentnych Specjalizacji" - specjalizacji gospodarczych województwa pomorskiego, powołanych w trybie konkursowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

 

 

AMR

Współpraca z ośrodkami klinicznymi w zakresie deponowania patogenów alarmowych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kaczorowska
Treść wprowadzona przez: Anna Kaczorowska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 15 października 2016 roku, 21:11