Kryteria naboru dyplomantów na studiach I stopnia | Wydział Biologii

Kryteria naboru dyplomantów na studiach I stopnia


Kryteria naboru dyplomantów na studiach I stopnia

 
  Kryteria podstawowe Kryteria dodatkowe
Biologia

Oceny z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń z przedmiotów:

Biochemia; Chemia ogólna; Mikrobiologia

Biologia molekularna z biotechnologią;

Molekularne podstawy funkcjonowania organizmów;

 

Uczestnictwo w blokach przedmiotowych: Biologia molekularna i komórkowa, Biotechnologia lub Biologia człowieka
  1. działalność w Studenckim Kole Naukowym
  2. działalność w pracach na rzecz katedry

oraz uczestnictwo w BFN i Nocy Biologów

  1. rozmowa kwalifikacyjna w przypadku liczby kandydatów większej niż liczebność grupy seminaryjnej;
Biologia medyczna

Oceny z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń z przedmiotów:

Biochemia; Chemia ogólna; Mikrobiologia

Biologia molekularna z biotechnologią;

Biologia molekularna Eukaryota

  1. działalność w Studenckim Kole Naukowym
  2. działalność w pracach na rzecz katedry

oraz uczestnictwo w BFN i Nocy Biologów

  1. rozmowa kwalifikacyjna w przypadku liczby kandydatów większej niż liczebność grupy seminaryjnej;

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 października 2017 roku, 11:15