Prace licencjackie w Katedrze | Wydział Biologii

Prace licencjackie w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej

 

Tematyka prac licencjackich w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej dotyczy:

  • badania aktywności przeciwnowotworowej związków naturalnego pochodzenia oraz ich syntetycznych pochodnych,

  • badania mechanizmów usuwania nieprawidłowych białek w komórkach ludzkich (modele chorób neurodegeneracyjnych),

  • określania roli białek opiekuńczych i translokonów retikulum endoplazmatycznego w transporcie białek do cytoplazmy,

  • badania molekularnych mechanizmów chorób genetycznych i autoimmunologicznych człowieka oraz możliwości leczenia tych schorzeń.

     

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 października 2017 roku, 9:54