Zagadnienia na egzaminy licencjackie | Wydział Biologii

Zagadnienia na egzaminy licencjackie

    1. Proces rekombinacji genetycznej i jego znaczenie

  2. Replikacja DNA w komórkach prokariotycznych

  3. Replikacja DNA w komórkach eukariotycznych

  4. Przykłady regulacji ekspresji genów u Eukaryota

  5. Bakteriofagi- charakterystyka i cykle rozwojowe

  6. Porównanie struktury genów prokariotycznych i eukariotycznych

  7. Techniki biologii molekularnej stosowane podczas klonowania genów

  8. Mutageny i procesy powstawania mutacji

  9. Systemy naprawy DNA

10. Potranskrypcyjna modyfikacja RNA

11. Porównanie transkrypcji genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych

12. Globalne systemy regulacji ekspresji genów u bakterii

13. Sposób upakowania DNA w chromosomach eukariotycznych

14. Dziedziczenie epigenetyczne - przykłady i znaczenie

15. Regulacja cyklu podziałowego komórek eukariotycznych na poziomie Molekularnym

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 marca 2017 roku, 9:08