Projekty badawcze | Wydział Biologii

Realizowane projekty badawcze

 

LP

KIEROWNIK PROJEKTU

KONKURS NR UMOWY TYTUŁ KWOTA CZAS FINANSOWANIA
1 Hać Aleksandra PRELUDIUM 3 UMO-2012/05/N/NZ3/00338 Wpływ kinaz S6K1 oraz S6K1 na efetywność degradacji struktur komórkowych przez lizosomy 149 600 28.02.2013-27.02.2016- ZAKOŃCZONY
2 Pawlik Anna PRELUDIUM 7 UMO-2014/13/N/NZ3/00576 Mechanizm antynowotworowego działania sulforafenu, izotiocyjanianu pochodzącego z roślin kapustowatych 149 890

25.02.2015-24.02.2018

ANEKS: 24.02.2019

3 Słomińska- Wojewódzka Monika OPUS 10 UMO-2015/19/B/NZ3/03266 Mechanizmy kierowania białek do kanałów błonowych retkulum endoplazmatycznego podczas procesu degradacji polipeptydów związanego z błonami śródkomórkowymi (ERAD) 724 360 05.08.2016- 04.08.2019

 

Pokaż rejestr zmian

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 11:07