Pracownia Molekularnych i Komorkowych Podstaw Strategii Nutraceutycznych | Wydział Biologii

Pracownia Molekularnych i Komorkowych Podstaw Strategii Nutraceutycznych

 

W tej pracowni zajmujemy się badaniem molekularnych mechanizmów działania związków naturalnych o właściwościach sprzyjających zachowaniu zdrowia i podtrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu, potencjalnie odpowiedzialnych za korektę zmian komórkowych towarzyszących różnym schorzeniom o podłożu immuno-genetycznym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 stycznia 2018 roku, 9:01