Zespół | Wydział Biologii

Zespół

Kierownik Katedry

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy administracyjni