Habilitacje | Wydział Biologii

Postępowanie habilitacyjne

Lp

Imię i nazwisko doktora Temat rozprawy habilitacyjnej Uczelnia Rok
H-1 Węgrzyn Grzegorz Kontrola ścisła replikacji DNA w komórkach bakteri Escherichia coli Uniwersytet Gdański 1995
H-2 Fijałkowska Iwona Mechanizmy kontrolujące wierność replikacji DNA w komórkach Escherichia coli Polska Akdamia Nauk 1998
H-3 Węgrzyn Alicja Oddziaływania pomiędzy komórką gospodarza a wirusem - wykorzystanie funkcji białek bakteryjnych w regulacji ekspresji genów i replikacji DNA bakteriofaga λ Uniwersytet Gdański 2000
H-4 Sęktas Marian Zastosowanie aktywności miejscowo-specyficznych rekombinaz z rodziny Int w wyspecjalizowanych wektorach plazmidowych Uniwersytet Gdański 2002
H-5 Kaczorowski Tadeusz Nowe podejście do sekwencjonowania DNA oparte na wykorzystywaniu starterów zestawianych przez ligację sześcionukleotydowych oligomerów Uniwersytet Gdański 1999
H-6 Banecki Bogdan Metody spektroskopii: NMR, FTIR i UV-VIS oraz ich zastosowanie do analizy struktury i funkcji białek Uniwersytet Gdański 2003
H-7 Ziemienowicz Alicja Mechanizm transferu i integracji T-DNA Agrobacterium tumefaciens do genomu gospodarza Uniwersytet Gdański 2001
H-8 Łobocka Małgorzata Bakteriofagi lizogenizujące w postaci plazmidów - organizajca, funkcje i wzajemne zależności genów kodującyhc alternatywne programy rozwoju Polska Akdamia Nauk 2005
H-9 Bujnicki Janusz Ewolucja metylotransferaz RNA: analiza sekwencji, struktury i funkcji białek Polska Akdamia Nauk 2004
H-10 Łobocka Małgorzata Bakteriofagi lizogenizujace w postaci plazmidów - organizacja, funkcje i wzajemne zależności genów kodujących alternatywne programy rozwoju Polska Akdamia Nauk 2006
H-11 Piotrowska-Seget Zofia Structure of microbial community in soils contaminated with havy metals assessed by culture and fatty acid approaches Uniwersytet Śląski 2006
H-12 Napierała Marek Rola struktury DNA w procesach niestabilności sekwencji mikrosatelitarnych Polska Akdamia Nauk 2007
H-13 Krawczyk Beata Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej - opracowanie, optymalizacja, walidacja i zastosowanie w mikrobiologii Uniwersytet Śląski 2008
H-14 Święcicka Izabela Polimorfizm środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis oraz interakcje z organizmami eukariotycznymi Uniwersytet w Białymstoku 2008
H-15 Sachadyn Paweł Białko MutS jako narzędzie detekcji mutacji Politechnika Gdańska 2010
H-16 Więckowski Mariusz Rola mitochondrialnego megakanału w utrzymywaniu równowagi energetycznej komórki i homeostazy wapniowej Polska Akdamia Nauk 2008
H-17 Zawada Mariola Wysoka liczba kopii sekwencji pol, gag, env MSRV (multiple sclerosis-associated retrovirus) oraz niestabilność genomu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym Polska Akdamia Nauk 2014
H-18 Drożak  Jakub Identyfikacja molekularna i charakterystyka biochemiczna wybranych enzymów metabolizmu β-alaniny oraz β-alanylo-L-histydyny (karnozyny) u kręgowców Centrum Onkologii w Warszawie 2015
H-19 Ścieglińska Dorota OCENA dorobku naukowego Uniwersytet Warszawski 2015
H-20 Żuber Zbigniew OCENA dorobku naukowego Uniwersytet Jagielloński 2015

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku, 12:27