Prace licencjackie | Wydział Biologii

Wykaz prac licencjackich

 

Lp Imię i nazwisko studenta Temat pracy magisterskiej Promotor Rok
L-1 Godlewski Norbert Zakażenia szpitalne: etiologia zakażeń układu moczowego u człowieka

dr Borys Wróbel

2001
L-2 Okój Joanna Występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych w produktach spożywczych oraz metody ich identyfikacji

dr Borys Wróbel

2001
L-3 Bielawska Agata Mycobacterium tuberculosis - właściwości, diagnostyka, patogeneza

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

2002
L-4 Chwostek Katarzyna Niedokrwistości - klasyfikacja, ogólna charakterystyka oraz występowanie w populacji kobiet i dzieci na terenie Gdyni

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

2002
L-5 Owczarek Radomiła Molekularne mechanizmy nowotworzenia - stan badań w Polsce opracowany na podstawie doniesień XXXVII Zjazdu P.T. Bioch.

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

2002
L-6 Mostowska Monika Analiza badań nad plazmidami w polskich laboratoriach na podstawie doniesień prezentowanyc podczas XXXVIII Zjazdu Polskeigo Towarzystwa Biochemicznego

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

2003
L-7 Wansel Justyna Analiza zakażeń szpitalnych na oddziałach szpitala powiatowego w Tczewie

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

2003
L-8 Maciąg Monika Konstrukcja plazmidu λ zawierającego gen oporności na ampicylinę

dr Sylwia Barańska

2006
L-9 Cherek Paulina Wpływ genisteiny na strukturę włosa u chorych na lizosomalne choroby spichrzeniowe

dr Magdalena Narajczyk

2010
L-10 Ciupak Izabela Nowoczestne tendencje w badaniach nad bakteriofagami

dr Marcin Łoś

2010
L-11 Bielawska Anna Rola deacetylaz histonów w procesach komórkowych

prof. UG dr hab. Anna Herman-Antosiewicz

2010
L-12 Marcinkowska Katarzyna Analiza selektywności bionów w symbiozie porostowej

dr Beata Guzow-Krzemińska

2010
L-13 Szczerba Barbara Regulacja aktywności promotora pR Bakteriofaga λ przez czterofosforan guanozyny oraz białko IHF

prof. UG dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

2010
L-14 Chamera Sebastian Zmiany w kinetyce syntezy DNA plazmidów z orgin replikacji pSC101 w mutantach Δhfg Eschericha coli

prof. UG dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

2015
L-15 Browarczyk Magdalena Różnice zależne od płci i genotypu w poziomie glikozoaminoglikanów u myszy

prof. UG dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka

2016

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku, 12:26