Projekty i granty badawcze | Wydział Biologii

Projekty realizowane przez pracowników i doktorantów KBM

LP

KIEROWNIK PROJEKTU

KONKURS NR UMOWY TYTUŁ KWOTA CZAS FINANSOWANIA
1 Cech Grzegorz PRELUDIUM UMO-2013/09/N/NZ2/01899 Nowa rola regulatorowego białka DksA w interakcjach wirus-gospodarz w bakterii Escherichia coli oraz w wybranych przedstawicielach Proteobacteria 149 878 13.02.2014-12.02.2017
2 Glinkowska Monika OPUS 7 UMO-2014/13/B/NZ2/01139 Charakteryzacja sieci oddziaływań białkowych jakie tworzą komponenty kompleksu replikacyjnego Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek - na drodze do pełnego modelu koordynacji replikacji DNA z metabolizmem u bakterii 874 160 27.01.2015 - 26.01.2018
3 Golec Piotr LIDER IV LIDER/006/414/L-4/12/NCBR/2013 Innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii 1 191 600 01.01.2014-31.12.2016
4 Hać Aleksandra PRELUDIUM 3 UMO-2012/05/N/NZ3/00338 Wpływ kinaz S6K1 oraz S6K1 na efetywność degradacji struktur komórkowych przez lizosomy 149 600 28.02.2013-27.02.2016
5 Jędrak Paulina PRELUDIUM 9 UMO-2015/17/N/NZ2/04267 Zmiany w mitochondriach ludzkich komórek skóry niosących mutacje wywołujące chorobę Huntingrona 99 600 03.03.2016-02.03.2018
6 Łoś Joanna SONATA 1 UMO-2011/01/D/NZ2/04817 Badania metagenomiczne plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych 907 500 21.12.2011-20.12.2016
7 Łoś Marcin OPUS 1 UMO-2011/01/B/NZ1/04404 Badanie roli białka OxyR w indukcji profagów lambdoidalnych, w tym pochodzących ze szczepów EHEC i przenoszących toksynę Shiga 367 200 21.12.2011-20.12.2016
8 Łyżeń Robert SONATA 5 UMO-2013/09/D/NZ1/03347 Rola czynników odpowiedzi ścisłej oraz sekwencji dyskryminatora w regulacji transkrypcji z promotorów tRNA podczas wystąpienia warunków stresowych 667 100 12.02.2014-11.02.2017
9 Maciąg-Dorszyńska Monika PRELUDIUM 3 UMO-2012/05/N/NZ1/00535 Analiza zależności między replikacją DNA, centralnym metabolizmem węgla oraz cyklem komórkowym u Escherichia coli 149 448 01.03.2013-29.02.2016
10 Malinowska Marcelina LIDER III LIDER/20/59/L-3/11/NCBR/2012 Terapia z zastosowaniem flawonoidów jako innowacyjne podejście w leczeniu mukopolisacharydoz 1 171 850 01.11.2012-31.10.2016
11 Moskot Marta PRELUDIUM 9 UMO-2015/17/N/NZ2/01924 Ocena wpływu flawonoidów na profil ekspresji genów fibroblastów mysiego modelu mukopolisachatydozy typu I (MPS I) 96 000 04.02.2016-03.02.2016
12 Nejman-Falańczyk Bożena LIDER III LIDER/21/92/L-3/11/NCBR/12 Nowy test diagnostyczny umożliwiający kompleksową identyfikację patogenów odkleszczowych 1 070 190 01.10.2012-30.09.2016
13 Pawlik Anna PRELUDIUM 7 UMO-2014/13/N/NZ3/00576 Mechanizm antynowotworowego działania sulforafenu, izotiocyjanianu pochodzącego z roślin kapustowatych 149 890 25.02.2015-24.02.2018
14 Piotrowska Ewa SONATA 1 UMO-2011/01/D/NZ2/03633 Czy zapłodnienie in vitro wpływa na proces inaktywacji chromosomu X u ludzi? 654 500 06.12.2011-05.12.2016
15 Potrykus Katarzyna OPUS 5 UMO-2013/09/B/NZ1/01066 Rola i mechanizm działania GraL, małego regulatorowego RNA sRNA z Escherichia coli 367 100 12.02.2014-11.02.2017
16 Potrykus Katarzyna SONATA BIS 3 UMO-2013/10/E/NZ1/00657 Wpływ analogów ppGpp na polimerazę RNA w aspekcie prokariotycznych i eukariotycznych czynników transkrypcyjnych 1 463 820 05.06.2014-04.06.2018
17 Tukaj Stefan SONATA 7 UMO-2014/13/D/NZ6/02147 Wpływ aktywnej formy witaminy D - kalcytrolu na wybrane parametry nabytej odpowiedzi immunologicznej ze szczególnym uwzględnieniem limfocytów B regulatorowych: badania podstawowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego 383 920 23.01.2015-22.01.2018
18 Szalewska-Pałasz Agnieszka HARMONIA 3 UMO-2012/06/M/NZ2/00100 Badanie globalnej odpowiedzi bakterii morskich na stres z wykorzystaniem podejścia proteomicznego i transkrypomicznego 913 065 25.04.2013-24.04.2017
19 Szalewska-Pałasz Agnieszka OPUS 6 UMO-2013/11/B/NZ2/02852 Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji genów kodujących enterotoksyny 999 450 11.07.2014-10.07.2017
20 Węgrzyn Alicja OPUS 5 UMO-2013/09/B/NZ2/02366 Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych na przykładach faga lambda oraz fagów przenoszących geny toksyn Shiga, odpowiedzialnych za patogenność enterokrwotocznych szczepów Escherichia coli 926 690 13.02.2014-12.02.2017
21 Węgrzyn Alicja OPUS 9 UMO-2015/17/B/NZ9/01724 Funkcjonalna bioróżnorodność bakteriofagów - badania na poziomie molekularnym i potencjalne znaczenie biotechnologiczne 1 353 200 25.02.2016-24.02.2019
22 Węgrzyn Grzegorz HARMONIA 2 UMO-2012/04/M/NZ1/00067 Rola białka Hfq w regulacji DNA w komórkach Escherichia coli 632 450 31.08.2012 - 30.08.2016
23 Węgrzyn Grzegorz HARMONIA 2 UMO-2012/04/M/NZ2/00122 Korelacja pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a stanem fizjologicznym komórek bakterii 975 000 22.08.2012 - 21.08.2016
24 Węgrzyn Grzegorz MAESTRO 1 UMO-2011/02/A/NZ1/00009 Mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych: czy istnieją ogólnobiologiczne reguły kontroli tego procesu? 2 996 000 30.04.2012-30.04.2017
25 Zielińska Sylwia PRELUDIUM 8 UMO-2014/15/N/NZ9/03882 Wpływ metod ekstrakcji DNA na wynik badania struktury populacji bakterii glebowych z hałdy fosfogipsu w Wiślince 100 000 24.08.2015-23.08.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 lipca 2016 roku, 12:53