Prace licencjackie | Wydział Biologii

Obrony prac licencjackich

2017

Kierunek: BIOLOGIA

LP
STUDENT
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTOR
RECENZENT
1 Karolina Balcer Rola odwróconych powtórzeń zlokalizowanych przed promotorem pat modułu toksyna-antytoksyna Axe-Txe w regulacji ekspresji genów tego systemu dr Barbara Kedzierska dr hab. Katarzyna Potrykus
2 Robert Droczek Charakteryzacja wariantów białka DiaA zawierających zmiany w domenie wiążącej fosfocukier (SIS) dr Monika Glinkowska dr Beata Walter
3 Adrianna Żukowska Mechanizm antybiotycznego działania pochodnych glukozynolanów na przykładzie bakterii Bacillus subtilis dr Dariusz Nowicki prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Kierunek: BIOLOGIA MEDYCZNA

LP
STUDENT
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTOR
RECENZENT
1 Justyna Galińska Regulacja transkrypcji genu diaAw komórkach Escherichia coli dr Lidia Boss dr Monika Glinkowska
2 Janusz Wiśniewski Konstrukcja systemu do izolacji małych, koliście zamkniętych cząsteczek DNA  o zróżnicowanym stopniu superskręcenia dr Monika Glinkowska dr Lidia Boss

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 grudnia 2017 roku, 10:30