Prace licencjackie | Wydział Biologii

Obrony prac licencjackich

2018 | 2017

2018

Kierunek: BIOLOGIA

LP
STUDENT
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTOR
RECENZENT
1 Monika Kańkowska Analiza wzajemnych oddziaływań wybranych izotiocyjanianów dr Dariusz Nowicki  dr Monika Maciąg-Dorszyńska

Kierunek: BIOLOGIA MEDYCZNA

LP
STUDENT
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTOR
RECENZENT
1 Agata Bodziony Wpływ mutacji w genie hfq na wzrost bakterii transformowanych wybranymi
plazmidami lambdoidalnymi
dr Sylwia Barańska dr Grzegorz Cech
2 Paulina Durkiewicz Charakterystyka wzrostu mutantów dksA bakterii Escherichia coli transformowanymi wybranymi replikonami plazmidowymi dr Grzegorz Cech dr Sylwia Barańska
3 Klaudia Grochowalska Ocena wpływu indukcji odpowiedzi ścisłej na efektywność syntezy białek toksyny cholery u Vibrio cholerae dr Dariusz Nowicki prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
4 Ewelina Łukasiewicz Weryfikacja zjawiska syntetycznej letalności pomiędzy GraL a wybranymi genami Escherichia coli dr hab. Katarzyna Potrykus dr Barbara Kędzierska
5 Emilia Matusiak Charakterystyka wzrostu szczepów relA1 ΔspoT, ΔrelA spoT202, ΔrelA  spoT203 podczas indukcji stresu węglowego dr Monika Maciąg-Dorszyńska dr Grzegorz Cech
6 Anna Ołyńska Analiza poziomu acetylacji białka Dps Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórki bakteryjnej dr Monika Glinkowska dr Barbara Kędzierska
7 Michalina Redzimska Oczyszczanie bakteriofagów z rzędu Caudovirales dr hab. Marcin Łoś, prof. UG dr Monika Glinkowska
8 Monika Szałkowska Udział enzymów metabolizmu glikogenu w kontroli procesu replikacji DNA u Escherichia coli dr Beata Walter prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
9 Aneta Szulc Identyfikacja nowych białek pełniących funkcję w tworzeniu biofilmu Pseudomonas aeruginosa dr Beata Walter dr Dariusz Nowicki

 

2017

Kierunek: BIOLOGIA

LP
STUDENT
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTOR
RECENZENT
1 Karolina Balcer Rola odwróconych powtórzeń zlokalizowanych przed promotorem pat modułu toksyna-antytoksyna Axe-Txe w regulacji ekspresji genów tego systemu dr Barbara Kedzierska dr hab. Katarzyna Potrykus
2 Robert Droczek Charakteryzacja wariantów białka DiaA zawierających zmiany w domenie wiążącej fosfocukier (SIS) dr Monika Glinkowska dr Beata Walter
3 Adrianna Żukowska Mechanizm antybiotycznego działania pochodnych glukozynolanów na przykładzie bakterii Bacillus subtilis dr Dariusz Nowicki prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Kierunek: BIOLOGIA MEDYCZNA

LP
STUDENT
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTOR
RECENZENT
1 Justyna Galińska Regulacja transkrypcji genu diaAw komórkach Escherichia coli dr Lidia Boss dr Monika Glinkowska
2 Janusz Wiśniewski Konstrukcja systemu do izolacji małych, koliście zamkniętych cząsteczek DNA  o zróżnicowanym stopniu superskręcenia dr Monika Glinkowska dr Lidia Boss

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 lipca 2018 roku, 12:42