Prace magisterskie | Wydział Biologii

Obrony prac magisterskich

 

2017

Kierunek: BIOLOGIA

LP
STUDENT
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTOR
RECENZENT
1 Sebastian Chamera Transkryptomiczna oraz fenomiczna charakterystyka mutanta ΔdksA bakterii E. coli oraz wpływ tej mutacji na regulację replikacji wybranych replikonów plazmidowych dr Grzegorz M. Cech prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
2 Katarzyna Ogiejko Rola mini genu w regulacji ekspresji operonu axe-txe pochodzącego z bakterii Enterococcus faecium dr Barbara Kędzierska dr hab. Katarzyna Potrykus
3 Dominika Raszewska Wpływ mutacji w genach białek replikacyjnych i metabolicznych na inicjacje replikacji DNA u Escherichia coli dr Monika Maciąg-Dorszyńska prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 grudnia 2017 roku, 9:48