Projekty i granty badawcze | Wydział Biologii

Projekty realizowane przez pracowników i doktorantów

LP

KIEROWNIK PROJEKTU

KONKURS NR UMOWY TYTUŁ KWOTA CZAS FINANSOWANIA
1 Cech Grzegorz SONATINA 1 UMO-2017/24/C/NZ1/00456 Poza granicami ryboregulacji: rola białka Hfg w regulacji replikacji DNA replikonów lambdoidalnych 706 958 16.10.2017-15.10.2020
2 Glinkowska Monika OPUS 7 UMO-2014/13/B/NZ2/01139 Charakteryzacja sieci oddziaływań białkowych jakie tworzą komponenty kompleksu replikacyjnego Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek - na drodze do pełnego modelu koordynacji replikacji DNA z metabolizmem u bakterii 874 160 27.01.2015 - 26.01.2018
ANEKS 26.09.2018
3 Glinkowska Monika OPUS 14 UMO-2017/27/B/NZ2/00747 Mechanizmy koordynacji cyklu komórkowego bakterii - trop DiaA 1 033 400 22.05.2018-21.05.2021
4 Maciąg-Dorszyńska Monika SONATA 12 UMO-2016/23/D/NZ1/02601

Molekularne mechanizmy wzajemnej korelacji procesów odpowiedzi stresowych, replikacji DNA i metabolizmu u Escherichia coli

678 200 13.07.2017-12.07.2020
5 Morcinek-Orłowska Joanna PRELUDIUM 12 UMO-2016/23/N/NZ2/02378 Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek 96 600 03.08.2017-02.08.2019
6 Potrykus Katarzyna SONATA BIS 3 UMO-2013/10/E/NZ1/00657 Wpływ analogów ppGpp na polimerazę RNA w aspekcie prokariotycznych i eukariotycznych czynników transkrypcyjnych 1 463 820 05.06.2014-04.06.2018
ANEKS 4.06.2019
7 Szalewska-Pałasz Agnieszka OPUS 6 UMO-2013/11/B/NZ2/02852 Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji genów kodujących enterotoksyny 999 450 11.07.2014-10.07.2017
8 Szalewska-Pałasz Agnieszka OPUS 11 UMO-2016/21/B/NZ7/02077 Izotiocyjaniany jako związki bioaktywne w przeciwdziałaniu zakażeniom patogennymi Escherichia coli 1 274 800 24.01.2017-23.01.2020
9 Walter Beata MINIATURA 1 UMO-2017/01/X/NZ1/01327 Udział enzymów metabolizmu glikogenu oraz deoksyrybonukleotydów w kontroli procesu replikacji DNA u bakterii 49 500 22.12.2017-21.12.2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 września 2018 roku, 13:29

Archiwalne projekty realizowane przez pracowników i doktorantów

LP

KIEROWNIK PROJEKTU

KONKURS NR UMOWY TYTUŁ KWOTA CZAS FINANSOWANIA
1 Cech Grzegorz PRELUDIUM 5 UMO-2013/09/N/NZ2/01899 Nowa rola regulatorowego białka DksA w interakcjach wirus-gospodarz w bakterii Escherichia coli oraz w wybranych przedstawicielach Proteobacteria 149 878 13.02.2014-12.02.2017
ANEKS 12.02.2018
2 Łoś Joanna IUVENTUS PLUS  0312/IP1/2011/71 Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga 390 000 5.04.2012-.4.04.2015
3 Łoś Marcin OPUS 1 2011/01/B/NZ1/04404 Badanie roli białka OxyR w indukcji profagów lambdoidalnych, w tym pochodzących ze szczepów EHEC i przenoszących toksynę Shiga 336 000 21.12.2011-20.12.2016
4 Łoś Joanna SONATA 1 2011/01/D/NZ2/04817 Badania metagenomiczne plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych 907 500 21.12.2011-20.12.2016
5 Maciąg-Dorszyńska Monika PRELUDIUM 3 UMO-2012/05/N/NZ1/00535 Analiza zależności między replikacją DNA, centralnym metabolizmem węgla oraz cyklem komórkowym u Escherichia coli 149 448 01.03.2013-29.02.2016
ANEKS 28.02.2017
6 Potrykus Katarzyna OPUS 5 UMO-2013/09/B/NZ1/01066 Rola i mechanizm działania GraL, małego regulatorowego RNA sRNA z Escherichia coli 367 100 12.02.2014-11.02.2017
ANEKS 11.02.2018
7 Szalewska-Pałasz Agnieszka HARMONIA 3 UMO-2012/06/M/NZ2/00100 Badanie globalnej odpowiedzi bakterii morskich na stres z wykorzystaniem podejścia proteomicznego i transkrypomicznego 913 065 25.04.2013-24.04.2017
8 Szalewska-Pałasz Agnieszka Projekt badawczy własny 5505/B/P01/2011/40 Mechanizm odpowiedzi ścisłej bakterii środowiska morskiego 359 000 11.05.2011-10.05.2015
9 Kędzierska Barbara Projekt badawczy własny 2519/B/P01/2009/36 Mechanizm działania systemu toksyna-antytoksyna, Axe-Txe, pochodzącego z patogennej bakterii Enterococcus faecium 263 300 17.04.2009-31.12.2012
10 Zielińska Sylwia PRELUDIUM 8 UMO-2014/15/N/NZ9/03882 Wpływ metod ekstrakcji DNA na wynik badania struktury populacji bakterii glebowych z hałdy fosfogipsu w Wiślince 100 000 24.08.2015-23.08.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 kwietnia 2018 roku, 9:53