Stopnie naukowe doktora | Wydział Biologii

Stopnie naukowe doktora

 

2017

Grzegorz Marek Cech

Tytuł: Wpływ delecji genu hfq bakterii Escherichia coli na regulację replikacji DNA oraz na rozwój bakteriofaga P1vir
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, dr hab. Mikołaj Olejniczak, prof. UAM

Sylwia Zielińska

Tytuł: Wykorzystanie DNA z próbek środowiskowych w badaniu ekosystemu lądowego Arktyki
Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Promotor pomocniczy: dr Joanna Łoś
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 października 2017 roku, 9:47