Stopnie naukowe doktora | Wydział Biologii

Stopnie naukowe doktora

 

 

 

2018

Klaudia Danuta Milewska

Tytuł: Wpływ odpowiedzi ścisłej na zdolności przystosowawcze bakterii do zmiennych warunków środowiska
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Promotor pomocniczy: dr Robert Łyżeń
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dr hab. Izabela Sitkiewicz, prof. NIL

2017

Grzegorz Marek Cech

Tytuł: Wpływ delecji genu hfq bakterii Escherichia coli na regulację replikacji DNA oraz na rozwój bakteriofaga P1vir
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, dr hab. Mikołaj Olejniczak, prof. UAM

Sylwia Zielińska

Tytuł: Wykorzystanie DNA z próbek środowiskowych w badaniu ekosystemu lądowego Arktyki
Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Promotor pomocniczy: dr Joanna Łoś
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 lipca 2018 roku, 12:10