Regulamin korzystania z sal dydaktycznych | Wydział Biologii

Regulamin korzystania z sal dydaktycznych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL DYDAKTYCZNYCH

 1. Klucze do sal A200 i A202 należy pobierać z portierni, odnotowując to każdorazowo w książce pobrań kluczy.
 2. Rzutnik oraz laptop do sal dydaktyczny ch dostępny jest w sekretariacie.
 3. Każdy prowadzący po zakończonych ćwiczeniach powinien pozostawić po sobie salę w nienagannym stanie, do czego również może, a nawet powinien zobligować studentów.
  W szczególności należy zawsze pamiętać, aby:
 1. opróżnić pojemniki na śmieci;
 2. wyczyścić stoły, na których pracowali studenci;
 3. pozostawić pudełka uzupełnione tipsami i wyjałowione (pudełka będą uzupełniane przez studentów podczas ich dyżurów w pożywkarni oraz będą tam jałowione; należy je tam po zakończonych zajęciach zanieść oraz przynieść do sali po uzupełnieniu);
 4. pozostawić pojemniki uzupełnione eppendorfkami i wyjałowione;
 5. donieść rękawiczki z magazynu katedry, jeśli zostały zużyte w trakcie zajęć;
 6. pozostawić wyczyszczone i odłożone na miejsce pipety automatyczne; komplety pipet mają swoje miejsce w salach ćwiczeń a nie w pokoju przygotowawczym
 7. pozostawić czystą wytrząsarkę (jeśli woda w wytrząsarce została zanieczyszczona, należy wodę spuścić a wytrząsarkę przemyć i napełnić nową woda destylowaną);
 8. bezwzględnie pozostawić umyty aparat do elektroforezy;
 9. pozostawić czystą mikrofalówkę (wszelkie pozostałości agaru, agarozy i innych rozgrzewanych płynów należy usunąć a mikrofalówkę umyć);
 10. wszelkie płytki, kolbki i probówki, które prowadzący chce przechować dla studentów w lodówce muszą być podpisane datą, nazwiskiem prowadzącego, nazwą kierunku studiów i numerem grupy a po wykorzystaniu materiał należy jak najszybciej zutylizować. Wszelkie nieopisane płytki/kolbki/probówki będą wyrzucane;
 11. pozostawić wyczyszczone wszystkie tablice;
 12. pozostawić wyczyszczone i odłożone na miejsce wszelkie inne rzeczy, z których korzystano w trakcie zajęć.
 1. Należy również zwrócić uwagę iż w salach dydaktycznych pracujemy z plastikami jednorazowymi, więc nie należy zabierać na sale ćwiczeń bębnów z pipetami szklanymi.
 2. Osoba wchodząca na ćwiczenia powinna przed zajęciami sprawdzić, czy sala jest posprzątana. Jeśli w sali jest bałagan, powinna zgłosić się do osoby, która prowadziła zajęcia jako ostatnia, aby doprowadziła salę do porządku. Jeśli tego nie zrobi, tym samym staje się odpowiedzialna za stan sali ćwiczeń.
 3. Jeśli osoba odpowiedzialna za bałagan, nie doprowadzi sali do porządku natychmiast po zgłoszeniu, aby umożliwić osobie następnej bezpieczne prowadzenie zajęć, należy zgłosić ten fakt mailowo osobie opiekującej się salami dydaktycznymi.
 4. Porządek na salach dydaktycznych będzie regularnie kontrolowany. W przypadku bałaganu w sali ostatni jej użytkownik będzie zobowiązany do posprzątania sali

 

Osoby odpowiedzialne za sale dydaktyczne:

Barańska Sylwia (A246) sylwia.baranska@biol.ug.edu.pl

Cech Grzegorz (B148) grzegorz.cech@biol.ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 kwietnia 2017 roku, 12:09