Godziny konsultacji | Wydział Biologii

Godziny konsultacji

Konsultacje pracowników i doktorantów Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii

w semestrze ZIMOWYM w roku akademickim 2017/2018

pracownik konsultacje * pokój
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz wtorek 10.00-11.00, środa 10.00-11.00 A/245
dr Sylwia Barańska poniedziałek 11.00-13.00 A/246
dr Barbara Kędzierska czwartek 10.30-12.30 A/246
mgr Maciej Dylewski środa 11.00-13.00 A/100
mgr Klaudyna Krause poniedziałek 7.30-9.30 A/236
mgr Marta Sadowska poniedziałek 9.00-11.00 A/236
mgr Michał Sobala poniedziałek 9.00-11.00 A/100

* UWAGA! Konsultacje z pracownikami i doktorantami Katedry proszę umawiać/potwierdzać drogą mailową (adresy są dostępne na stronie Wydziału Biologii)

Funkcje opiekunów merytoryczno-dydaktycznych dla Biologii oraz Biologii medycznej II-stopnia w Katedrze Genetyki Molekularnej Bakterii pełnią poszczególni opiekunowie prac magisterskich

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 października 2017 roku, 14:17