Kalendarz akademicki | Wydział Biologii

Kalendarz akademicki

2018/2019

LINK DO KALENDARZA

2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

29.09.2017

uczelniana inauguracja roku akademickiego

02.10.2017 – 28.01.2018

zajęcia dydaktyczne

23.12.2017 – 02.01.2018

wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

29.01.2018 – 11.02.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

12.02.2018 – 18.02.2018

przerwa międzysemestralna

19.02.2018 – 04.03.2018 sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI

19.02.2018 – 08.06.2018

zajęcia dydaktyczne

20.03.2018

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

29.03.2018 – 03.04.2018

wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

02.05.2018

01.06.2018

Dzień Rektorski

09.06.2018 – 29.06.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

30.06.2018 – 30.09.2018

wakacje letnie

03.09.2018 – 16.09.2018 sesja poprawkowa

*) 26.01.2018 – wyznacza się jako dzień, w którym można zrealizować zajęcia przypadające na dzień wolny od zajęć.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 lipca 2018 roku, 10:21