Zespół | Wydział Biologii

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii - pracownicy

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy techniczni