fbpx Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii | Wydział Biologii

Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii | Wydział Biologii

Pracownia Biologii Molekularnej Bakterii

pracownia BMB

Celem naszych badań jest dokładne poznanie mechanizmów regulacji replikacji DNA oraz ekspresji genów u organizmów prokariotycznych a głównym obiektem badań w tej pracowni jest nie tylko bakteria Escherichia coli także wiele gatunków bakterii morskich. Zajmujemy się także mechanizmami odpowiedzi bakterii na stany głodu i stresu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 marca 2016 roku, 7:17

Brak nazwy - pracownicy